Farské oznamy (2. veľkonočná nedeľa, 28. apríl 2019)

 

Liturgický kalendár

Úmysly

Nedeľa

28.4.

2. VEĽKONOČNÁ NEDEĽA

(BOŽIEHO MILOSRDENSTVA)

7.30 JV + rodičia a neter Elena
9.00 za zdravie a Božie požehnanie pre rodiny
10.30 JV za farníkov
18.00 + brat Anton a švagriná Alžbeta

Pondelok

29.4.

Sv. Kataríny Sienskej, panny a učiteľky Cirkvi 7.30 za uzdravenie a požehnanie manželstva Niky a Jozefa
18.00 JV + Vladimír a rodičia
Utorok

30.4.

  7.00 + Ján, Štefánia a Anna
18.00 JV + Ján, manželka Katarína a rodičia
Streda

1.5.

Sv. Jozefa, robotníka, ľub. spom. 7.00 + Gabriela
18.00 JV na úmysel
Štvrtok

2.5.

Sv. Atanáza, biskupa a učiteľa Cirkvi, spom. 7.00 JV za kňazské povolania
18.00 + manžel Emil

Piatok

3.5.

Sv. Filipa a Jakuba, apoštolov, sviatok 7.00 JV za zdravie a Božiu pomoc pre Adriána
18.00 + rodičia z oboch strán

Sobota

4.5.

  7.30 za Ružencové bratstvo
     

Nedeľa

5.5.

3. VEĽKONOČNÁ NEDEĽA 7.30 za zdravie a Božiu pomoc pre Michaelu a jej rodičov
9.00 JV + rodičia a + Július
10.30 na úmysel
18.00 JV za Malé svetské oratórium

 

Iniciálky: JV – o. Juraj Vittek, AŠ – o. Andrej Šottník, JD – vdp. Juraj Drobný

 

Odpustky na nedeľu Božieho milosrdenstva

Každý, kto si v nedeľu Božieho milosrdenstva pri verejnom vystavení obrazu Božieho milosrdenstva v kostole alebo v kaplnke nábožne uctí tento obraz a splní predpísané podmienky na získanie úplných odpustkov, a pomodlí sa Modlitbu Pána a Verím v Boha a pridá k tomu nábožný vzdych vzývajúci Božie milosrdenstvo, môže získať úplné odpustky pre seba alebo pre duše v očistci.

Katechéza pre dospelých

V utorok po večernej sv. omši budú katechézy pre dospelých.

Detská sv. omša

V stredu bude detská sv. omša spojená s katechézou prvoprijímajúcich detí. Hodinu pred sv. omšou sa prvoprijímajúci stretnú v Pastoračnom centre s animátormi.

Lectio divina

V stredu 1. mája 2019 o 20.00 hod. sa bude v Katedrále sv. Martina konať ďalšie modlitbové stretnutie spôsobom Lectio divina, ktoré bude viesť bratislavský arcibiskup Mons. Stanislav Zvolenský. Stretnutie má názov „Buď vôľa tvoja“.

Prvý piatok

Tento týždeň budeme spovedať k prvému piatku každý deň večer od 17.00 (v pondelok iba o. Juraj). Veľmi Vás prosíme, aby ste prichádzali už od začiatku týždňa a nenechávali si sv. spoveď až na štvrtok a piatok. Tiež prosíme, aby ste podľa možnosti prichádzali na sv. spoveď predsv. omšou, keď spovedáme obaja, a nie počassv. omše, keď spovedá iba jeden z nás.

Púť do skalného Sanktuária Božieho milosrdenstva

Pozývame Vás na púť do skanalného Sanktuária Božieho milosrdenstva Ladce – Hora Butkov a na Skalku pri Trenčíne, ktorá sa uskutoční 8. mája. Program a kontakt nájdete na nástenke. Prihlásiť sa môžete pri sakristii po sv. omšiach v nedeľu a v týždni spolu s uhradením poplatku do 01. 05. 2019, okrem Veľkonočných sviatkov. Je objednaný už druhý autobus. Cena púte je 11 eur.

Stretnutie ružencového bratstva

RB oznamuje, že v sobotu 4. mája 2019 o 7.30 bude stretnutie členov ružencového bratstva. Začne sa modlitbou sv. ruženca o 7.30 a po ňom o 8.00 bude svätá omša.

Cyklovýlet

Túto stredu sa chystáme na cyklovýlet k rakúskemu jazeru Neusiedler See. Výlet bude kombinovaný cestou vlakom k jazeru a potom vyhliadková jazda na bicykli pri jazere. Záujemci nech sa hlásia u o. Juraja.