Prvý ročník Farského dňa Svätej rodiny

Areál našej farnosti ožil hudbou, spevom, farbami i detským smiechom. Farský deň spestrili spoločenstvá, ktoré sa prezentovali kreatívne nielen prezentačnými stánkami, ale aj prezentáciou, ktorú si účastníci mohli pozrieť v čajovni pri rozhovore, káve, čaji i koláčiku. Súčasťou prezentácie je aj výstava fotografií spojená s charakteristikou spoločenstiev, ktorá sa nachádza vo veľkej hale pastoračného centra. Tam si môžu záujemcovia pozrieť aj uplynulé udalosti od nultého ročníka farského dňa. Účastníci, ktorí sú vo farnosti noví alebo v nej ešte nenašli svoje miesto tak mali možnosť si ho nájsť.

Farský deň bol tiež priestorom pre neformálny rozhovor nielen s duchovnými otcami, ale aj s ľuďmi, ktorých poznáme len „z videnia – z kostola“. Porozprávať sme sa mohli v čajovni alebo i vonku, kde bolo pripravené posedenie. Aby to však nebolo s prázdnym žalúdkom, dali sme si výborný guláš. Nechýbali ani chutné koláčiky, slané pochutiny či dokonca grilované mäso.

Pre rodiny, mladých, deti, ale i pre starších boli pripravené rôzne ďalšie workshopy. Okrem prezentácie spoločenstiev sme si mohli zahrať spoločenské hry, vypočuť si obohacujúcu prednášku na tému ProLife a pre tých, ktorí sa chceli stíšiť, bola v kostole pripravená interaktívna adorácia. Pohladením pre uši bolo aj vystúpenie spevokolov, ktoré hudbou a spevom obohatili a spríjemnili celkovú atmosféru.

Kto mal chuť si zasúťažiť, sa mohol zapojiť do šachového i futbalového turnaja, pre hlavičky sme pripravili kvíz spojený s rodinnou pokladovkou a kulinári sa mohli realizovať v súťaži o najkreatívnejší chlebíček alebo koláčik. Najmenší dostali krásne odmeny v súťaži o najkrajší obrázok.

Program vyvrcholil svätou omšou v Kostole Svätej rodiny, ktorá sa konala uprostred dňa. Kto chcel, sa mohol pripojiť k modlitbe Korunky Božieho milosrdenstva o tretej hodine popoludní. Farský deň sme ukončili slávnostnými vešperami.

Fotografie z udalosti si môžete pozrieť tu: