Aktuálne farské oznamy (9. december 2018, 2. adventná nedeľa)

 

Liturgický kalendár

Úmysly

Nedeľa

9.12.

2. ADVENTNÁ NEDEĽA

 (Biblická nedeľa)

7.30 + Miroslav a rodičia
9.00 JD + Milan
10.30 za farníkov
18.00 JV + Gejza a rodičia

Pondelok

10.12.

  6.15 JV za zdravie a Božiu pomoc pre manželku
18.00 + sestra Jozefína, bratia Anton a Florián, teta Anna a strýko Karol

Utorok

11.12.

  6.15 za zdravie a B. pomoc pre Karola s rodinou
18.00 JV + manžel Vladimír (2. výr.)
Streda

12.12.

Preblahoslavenej Panny Márie Guadalupskej, ľ. sp. 6.15 za zdravie a B. pomoc pre Annu a Viktóriu
18.00 JV + rodičia Mária a František
Štvrtok

13.12.

Sv. Lucie, panny a mučenice, spomienka 6.15 JV + rodičia a otec Karol
18.00 + Štefánia, Ján, Michal a Štefan

Piatok

14.12.

Sv. Jána z Kríža, kňaza a učiteľa Cirkvi, spomienka 6.15 JV za zdravie a B. pomoc pre Roberta s rodinou
18.00 za zdravie a Božiu pomoc

Sobota

15.12.

  7.30 + Mária, manžel a syn Ján
     

Nedeľa

16.12.

3. ADVENTNÁ NEDEĽA 7.30 + manžel Ján
9.00 JV + otec a brat
10.30 JV za farníkov
18.00 + rodičia

Iniciálky: JV – o. Juraj Vittek, AŠ – o. Andrej Šottník, JD – vdp. Juraj Drobný

 

Vianočné oblátky

Dnes po sv. omšiach o 7.30 a 9.00 si môžete v pastoračnom centre zakúpiť vianočné oplátky, ktoré napiekli naši seniori. Vstup do pastoračného centra bude otvorený zvonka.

Rorátne sv. omše

V advente Vás pozývame na rorátne sv. omše na úsvite pri sviečkach. V našej farnosti slávime roráty od pondelka do piatku o 6:15 hod. Zároveň vás pozývame, aby ste si priniesli lampášik – symbol živej viery. Ten budeme každý deň na roráty nosiť z domu zažatý ako vyjadrenie živej a horiacej viery. Vo štvrtok bude rorátna omša po latinsky a na zvýraznenie očakávania prichádzajúceho Pána, budeme táto sv. omša slávená ad orientem, teda orientovaní počas eucharistickej modlitby smerom na Východ. Na roráty pozývame zvlášť deti a mládež, ktoré po skončení sv. omše čakajú v pastoračnom centre chutné raňajky.

 

Katechéza pre dospelých

Katechézy pre dospelých v tomto týždni nebudú.

Detská sv. omša

V stredu bude detská sv. omša spojená s katechézou prvoprijímajúcich detí. Pol hodiny pred sv. omšou sa prvoprijímajúci stretnú v Pastoračnom centre s animátormi.

Prezentácia a požehnanie obrazu Panny Márie Guadalupskej

V stredu po večernej sv. omši bude prezentácia obrazu Guadalupskej Panny Márie. Zároveň požehnáme obraz prinesený z Guadalupe, ktorý je jeho vernou kópiou.

Koledovanie Dobrej noviny

Aj tento rok sa naša farnosť zapojí  do koledníckej akcie Dobrá novina.  Pozývame všetky deti, ktoré by sa chceli stať koledníkmi na prvé spoločné stretnutie, ktoré bude dnes popoludní od 15.30 do 17:00 v pastoračnom centre. Prípravné stretnutia sa uskutočnia aj nasledujúce adventné nedele (16.12 a 23.12), v rovnakom čase. Koledovať sa pôjde 26.12.

Výstava betlehemov

Vo štvrtok sme v pastoračnom centre otvorili výstavu betlehemov. Výstava bude trvať do budúcej nedele. Betlehemy si môžete prísť pozrieť v pondelok, stedu a piatok v čase od 16.00 do 18.00 a v nedeľu od 8.30 do 12.00 a poobede od 16.00 do 18.00.

Spovedanie chorých k Vianociam

Prosíme, aby ste nám v sakristii alebo v kancelárii nahlásili chorých, ktorí by sa chceli vyspovedať k Vianociam doma.

Deň otvorených dverí

Gymnázium Svätej Rodiny na  Gercenovej ul. 10 – Petržalka pozýva všetkých záujemcov o 8-ročné štúdium  na  deň otvorených dverí,  ktorý sa uskutoční 12. 12. (v stredu) od 9.00 do 16.00 hod.    V školskom   roku   2019/2020   gymnázium  otvára 1 triedu  8-ročného štúdia s počtom žiakov 30.

Stretnutie birmovancov

V piatok po sv. omši bude stretnutie birmovancov.