Aktuálne farské oznamy (29. nedeľa v cezročnom období, 20. október 2019)

 

Liturgický kalendár

Úmysly

Nedeľa

20. 10.

 

29. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

 

Misijná nedeľa

7.30 JD +rodičia a švagor
9.00 JV +Mária a Benjamín
10.30 JV Za farníkov
18.00 ML Za Božie požehnanie pre rodinu a dcéru

Pondelok

21. 10.

  7.00 JV +Za najbližších zosnulých
18.00 ML +rodičia a st. rodičia
Utorok

22. 10.

Sv. Jána Pavla II., pápeža, ľ. spom. 7.00 ML +synovec Stanislav
18.00 JV +rodičia Leopoldína a František
Streda

23. 10.

Sv. Jána Kapistránskeho, kňaza, ľ. spom. 7.00 ML +Jozef, Beatrix rodičia
18.00 JV Za zdravie a Božiu pomoc pre rodinu
Štvrtok

24. 10.

Sv. Antona Máriu Clareta, biskupa, ľ. spom. 7.00 JV Za zdravie a Božie požehnanie pre Evu
18.00 ML +manžel Karol, rodičia a bratia

Piatok

25. 10.

Sv. Maura, biskupa,

ľ. spom.

7.00 ML +dcéra Zuzana, manžel František a rodičia z oboch strán
18.00 JV +rodičia a st. rodičia

Sobota

26. 10.

  7.30 JD +rodičia a súrodenci
 

 

   

Nedeľa

27. 10.

 

30. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

 

 

7.30 ML +príbuzní
9.00 ML Za Božiu pomoc a obrátenie rodiny
10.30 JV Za farníkov
18.00 JD +manžel, otec a rodičia z oboch strán

 

Iniciálky: JV – o. Juraj Vittek, ML – vdp. Marián Lukáč, JD – vdp. Juraj Drobný

 

Zbierka na misie

Dnes je misijná nedeľa. Po všetkých sv. omšiach je dnes celosvetová zbierka na misie. Na Slovensku bude zvlášť obetovaná farnostiam v Rwande, ktoré sú skúšané genocídou a chudobou. Za Vašu veľkodušnosť nech Vás Pán Boh odmení.

Katechéza pre dospelých

V utorok po večernej sv. omši bude katechéza o. Juraja pre dospelých.

Detská sv. omša

V stredu bude detská sv. omša spojená s katechézou prvoprijímajúcich detí. Prvoprijímajúce deti sa stretajú už o 17.25h v pastoračnom centre s animátormi.

Birmovanci

Na budúci štvrtok bude katechéza birmovancov po sv. omši.

Zmena času

V noci z 26. na 27. októbra (zo soboty na nedeľu) sa mení čas. O 03.00 hodine letného času posúvame hodiny na 02:00 stredoeurópskeho času, čiže spíme o hodinu dlhšie.

Sviečka za nenarodené deti

Občianské združenie Fórum života aj tento rok v čase Pamiatky zosnulých organizuje pravidelnú zbierku pod názvom Sviečka za nenarodené deti. Kúpou sviečky podporíte projektz konkrétnej pomoci Fóra života, v ktorých pomáhajú najmä ženám, ktoré zažili spontánny potrat, alebo ženám, ktoré sú zasiahnuté umelým potratom, resp. zvažujú potrat. Jej zapálením vyjadríte, že Vám záleží na každom ľudskom živote, aj nenarodenom. v roku 2018 bolo na Slovensku evidovaných viac ako 15-tisíc potratov. Umelých potratov bolo vykonaných 7350 a takmer 8-tisíc žien prežilo v minulom roku spontánny potrat.

Sviečky sa budú predávať na budúcu nedeľu 27. októbra po všetkých sv. omšiach. Malá sviečka stojí 1 EUR, veľká v skle 4 EUR. Za vaše milodary vyslovujeme už vopred úprimé Pan Boh zaplať.

Misijný týždeň s Verbistami v Petržalke

Misionári verbisti pozývajú na fotoprezentáciu mladých Dominika a Karin, o ich dobrovoľníckej skúsenosti z africkej Ugandy. Ak máte záujem dozvedieť sa niečo o živote jednoduchých ľudí na africkom vidieku, prídete do kostola sv. Arnolda Janssena na Krupinskej ulici č. 2, v stredu 23. 10. 2019 prezentácia bude  po večernej svätej omši (18:30h).

Takisto pozývajú všetkých na celonočnú adoráciu za misie v sobotu 26. 10 v noci na nedeľu 27. 10. Začiatok adorácie je po večernej sv. omši o 18:30h.