Prihláška na birmovku

Začiatok prípravy na birmovku je v októbri 2018. Do 30. septembra 2018 môžu súčasní ôsmaci a vyššue (resp. terciáni a vyššie na 8-ročných gymnáziách), podať prihlášku na birmovku. Prihlášku nájdete tu, v sakristii alebo v kancelárii farského úradu. Vyplnenú prihlášku nech prinesie birmovanec sám osobne do kancelárie v úradných hodinách (nie rodič alebo starý rodič!).

Pre ďalšie informácie kliknite tu.