40-hodinová adorácia Quarantore

Na prelome cirkevného roka pred 1. adventnou nedeľou sme sa opäť ponorili do Pánovej prítomnosti počas 40-hodinovej adorácie (Quarantore).