Rorátne omše počas Adventu

rorate-2016

V Advente Vás pozývame na rorátne sväté omše na úsvite pri sviečkach. Budeme ich sláviť každý deň od pondelka do piatka o 6:30 hod. Zároveň vás pozývame, aby ste si priniesli lampášik – symbol živej viery. Ten budeme každý deň na roráty nosiť z domu zažatý ako vyjadrenie živej a horiacej viery. Vo štvrtok bude rorátna omša po latinsky s gregoriánskym spevom. V piatok pozývame po rorátnej svätej omši všetkých na spoločné raňajky do Pastoračného centra.

Sväté omše budeme sláviť „Ad orientem“, teda orientovaní počas eucharistickej modlitby smerom na východ. Kardinál J. Ratzinger, neskorší pápež Benedikt XVI. vysvetľuje vo svojej knihe „Duch liturgie“: „Spoločný obrat smerom na Východ nebol „slávením k stene“, neznamenal, že kňaz „ukazuje ľudu chrbát“. Vôbec sa to nepovažovalo za dôležité. Lebo ako sa v synagóge spoločne hľadelo smerom k Jeruzalemu, podobne v tomto slávení „smerom k Pánovi“. Šlo v prvom rade o spoločný smer kňaza i ľudu, ktorí vo vzájomnej procesii putujú k Pánovi. Neuzatvárajú sa do kruhu, nehľadia na seba, ale ako putujúci Boží ľud sa vydávajú na Východ, k prichádzajúcemu Kristovi, ktorí nám vychádza v ústrety. Svoju váhu pritom má aj spoločný obrat pri veľkňazskej modlitbe smerom na Východ. Nejedná sa o niečo náhodné, ale o podstatné. Už nie je dôležitý pohľad na kňaza, ale spoločný pohľad na Pána. Nejde o dialóg, ide o spoločnú poklonu, o púť k Prichádzajúcemu. […] Odteraz už hľadíme na Východ, k vychádzajúcemu Slnku. Nie, nejde o kult slnka, ale o to, že celý kozmos rozpráva o Kristovi. Naň poukazuje teraz pieseň Slnka zo žalmu 19 (18), kde sa píše: „Ono (slnko) z neho vychádza sťa ženích zo svojej komnaty… na jednom kraji neba sa vynára a uberá sa k druhému“ (verš 6n). Modlitba zameraná smerom na Východ bola v prvotnej Cirkvi považovaná za apoštolskú tradíciu. V tejto „orientácii“ (oriens-Východ; orientácia teda znamená „zvýchodnenie“ – teda /na-/ smerovanie smerom na Východ) kresťanskej modlitby sa skrývajú rozličné významy. Orientácia je najprv výpoveďou o hľadení na Krista, ktorý predstavuje miesto stretnutia Boha a človeka. Takýto význam vystihuje základný spôsob našej modlitby. Vychádzajúce slnko, ktorým je symbolizovaný Kristus, poukazuje však aj na eschatologicky zameranú kristológiu. Slnko symbolizuje nový návrat Pána, definitívny východ Slnka celých dejín. Modlitba smerom na Východ znamená: ísť v ústrety prichádzajúcemu Pánovi.“ Každý deň v liturgii hodín začíname Zachariášovou modlitbou „Benedictus“, v ktorej sa hovorí: „Navštívil nás Vychádzajúci (Oriens) z výsosti“ (Lk 1, 78).

Dôkladné vysvetlenia tejto problematiky o smerovaní liturgie „Ad orientem“ v kontexte reformy II. vatikánskeho koncilu nájdete v príspevkoch o. Juraja Vitteka v relácii vKontexte TV Lux:

Watch video!
Watch video!