Farské oznamy (16. júl 2017, 15. cezročná nedeľa)

 

Liturgický kalendár

Úmysly

Nedeľa

16.7.

15. Nedeľa v cezročnom období 7.30 + Manuel, Killian a Enzo
9.00 JV za farníkov
18.00 MK za zdravie a Božie požehnanie pre Máriu

Pondelok

17.7.

Sv. Andreja Svorada a Benedikta, pustov., sp.  
18.00 JV + manžel Jozef, rodičia a starí rodičia
Utorok

18.7.

  7.00 JV + starý otec Ondre
 
Streda

19.7.

   
18.00 za zdravie a Božiu pomoc
Štvrtok

20.7.

   
18.00 + manžel Janko a rodičia z oboch strán

Piatok

21.7.

   
18.00 + manžel Pavol

Sobota

22.7.

Sv. Márie Magdalény, sviatok 7.30 + Miroslav
 

Nedeľa

23.7.

16. Nedeľa v cezročnom období 7.30 za zdravie a B.pomoc pre rodinu Marty
9.00 za farníkov
18.00 za zdravie a B. pomoc pre deti Tomáša, Jaroslava a Vieru

Iniciálky: JV – o. Juraj Vittek, AŠ – o. Andrej Šottník, MK – vdp. Martin Kramara

 

Spovedanie

Vzhľadom na dovolenky sa od stredy vrátane nedele nebude spovedať počas sv. omší. V týždni bude kňaz k dispozícii pred sv. omšou, príp. po. V nedeľu sa spovedať nebude.

Publikácie k 100. výročiu fatimských zjavení

Letné prázdninové a dovolenkové obdobie nás pozýva siahnuť po dobrej knihe. Prežívame storočnicu fatimských zjavení. V tomto období vyšlo niekoľko hodnotných publikácií, ktoré nám môžu pomôcť lepšie zvnútorniť obsah fatimských posolstiev a zároveň priblížiť postavy svätých fatimských detí, z ktorých dve boli tento rok svätorečené pápežom Františkom. Dôležitou knihou je isto kniha Spomienky sestry Lucie, ktorá tento rok bola vydaná vo Fatime aj v slovenčine. Nájdete aj na internetovej stránke našej farnosti. Kniha je základným zdrojom k poznaniu fatimských udalostí. Sestra Lucia pripomenula, že ona dostala videnie, ale nie jeho vysvetlenie. Výklad neprináleží vidiacemu, ale Cirkvi. Kniha Mons. Mariána Gavendu s názvom „Fatima“, je užitočná pre porozumenie fatimských zjavení. Nájdete v nej nahliadnutie do života fatimských pastierikov, jednotlivých zjavení, historických súvislostí, a hlavne vyjadrení jednotlivých pápežov k Fatime, ako i vysvetlenie tretieho fatimského zjavenia, ktoré pripravili kardináli Angelo Sodano a Jozef Ratzinger z poverenia sv. Jána Pavla II. v roku 2000. To sú smerodajné texty pre správnu interpretáciu fatimských zjavení. V súčasnosti totiž môžte nájsť veľa konšpiračných a zavádzajúcich interpretácií na internete. Kniha Mons. Gavendu je k dispozícii aj v sakristii. Stojí 9 €. Dávame do pozornosti aj ďalšiu publikáciu od autora s pseudonymom Gaudius Radelli s názvom Triumf srdca, ktorá vyšla nedávno. Je to súbor úvah a informácií o fatimských posolstvách s úvodmi od viacerých osobností cirkevného života vo svete i na Slovensku. Informácie o nej nájdete na nástenke s možnosťou si ju objednať. Stojí 15 €. V našej uhovorenej a hlučnej dobe dávame do pozornosti aj knihu kardinála Roberta Saraha s názvom Sila ticha. Viac tu.

Blahorečenie ct. Titusa Zemana

Na nástenke nájdete aj oficiálny plagát s programom blahorečenia ct. dona Titusa Zemana. Dávame do pozornosti aj publikácie o jeho živote. Veľa informácií nájdete na internetovej stránke www.tituszeman.sk. Ako prípravu na blahorečenie odporúčame prečítať si niektorý zo životopisov: kniha Michala T. Radošinského, Quo vadis Titus, ďalej kniha E. Macáka s názvom Titus, odpusť mi to, príp. publikácia dona Jozefa Luscoňa pre deti a mládež s názvom Titus, ideš! Viac tu.