Farské oznamy (30. júl 2017, 17. cezročná nedeľa)

Liturgický kalendár

Úmysly

Nedeľa

30.7.

17. Nedeľa v cezročnom období 7.30 MK za obrátenie dcéry a jej rodiny
9.00 za farníkov
18.00 JV za zdravie a dar Ducha Svätého pre dcéru

Pondelok

31.7.

Sv. Ignáca z Loyoly, kňaza, spomienka  
18.00 MK + Anna, Ignác, Justín a starí rodičia
Utorok

1.8.

Sv. Alfonza M. de‘ Liguori, biskupa a učiteľa Cirkvi 7.00 MK za zdravie a Božiu pomoc pre sestru a neter
 
Streda

2.8.

   
18.00 JV za zdravie a Božiu milosť pre dcéry s rodinami
Štvrtok

3.8.

   
18.00 JV za zdravie pre vnučku

Piatok

4.8.

Sv. Jána Máriu Vianneya, kňaza, spomienka  
18.00 JV + rodičia František, Mária, Ján a Margita

Sobota

5.8.

Výročie posvätenia hl. mariánskej baziliky v Ríme 8.00 MK za ružencové bratstvo
 

Nedeľa

6.8.

PREMENENIE PÁNA, sviatok 7.30 MK + Maxim, Julian a Enzo
9.00 Zi za farníkov (RTVS)
18.00 JV + manžel Janko a rodičia z oboch strán

Iniciálky: JV – o. Juraj Vittek, AŠ – o. Andrej Šottník, MK – vdp. Martin Kramara, Zi – vdp. Anton Ziolkovský

 

 

Porciunkulové odpustky

2. augusta možno získať vo všetkých farských kostoloch, bazilikách minor a v katedrálnych chrámoch úplné odpustky „Porciunkuly“. Skutok predpísaný na získanie odpustkov je nábožná návšteva kostola spojená s Modlitbou Pána (Otče náš) a Vyznaním viery (Verím v Boha). Okrem toho treba splniť tri podmienky: svätú spoveď, sväté prijímanie v ten deň a modlitbu na úmysel Svätého Otca.

Stretnutie ružencového bratstva

RB oznamuje, že v sobotu 5. augusta 2017 o 7.30h bude stretnutie členov ružencového bratstva. Začne sa modlitbou sv. ruženca o 7.30h a po ňom o 8.00h bude svätá omša.

Katechéza pre dospelých

V stredu bude mať otec Juraj po večernej sv. omši katechézu pre dospelých.

Spovedanie

Vzhľadom na prebiehajúce dovolenkové obdobie bude aj v nasledujúcom týždni možnosť pristúpiť k sv. spovedi obmedzená.