Farské oznamy (23. júl 2017, 16. cezročná nedeľa)

Liturgický kalendár

Úmysly

Nedeľa

23.7.

16. Nedeľa v cezročnom období 7.30 za zdravie a B.pomoc pre rodinu Marty
9.00 za farníkov
18.00 MK za zdravie a B. pomoc pre deti Tomáša, Jaroslava a Vieru

Pondelok

24.7.

Sv. Šarbela Makhlufa, kňaza, ľubov. spomienka  
18.00 + Marta
Utorok

25.7.

Sv. Jakuba, apoštola, sviatok 7.00 + rodičia
 
Streda

26.7.

Sv. Joachima a Anny, rodičov P. Márie, spom.  
18.00 MK + rodičia Jozef a Anna a starí rodičia z oboch strán
Štvrtok

27.7.

Sv. Gorazda a spoločníkov, spomienka  
18.00 + Alexej, Dušan a rodičia

Piatok

28.7.

   
18.00 + manžel

Sobota

29.7.

Sv. Marty, spomienka 7.30 MK za zdravie a Božie požehnanie pre Annu
 

Nedeľa

30.7.

17. Nedeľa v cezročnom období 7.30 MK za obrátenie dcéry a jej rodiny
9.00 za farníkov
18.00 JV za zdravie a dar Ducha Svätého pre dcéru

Iniciálky: JV – o. Juraj Vittek, AŠ – o. Andrej Šottník, MK – vdp. Martin Kramara

 

Kniha kardinála Saraha

Minulý týždeň sme Vám odporúčali knihu p. kardinála Roberta Saraha s názvom Sila ticha. Viacerí ste nás prosili, či by nebolo možné zabezpečiť, aby sa kniha predávala aj v našom kostole. Niekoľko kusov sme objednali. Kniha stojí 14 € a kúpiť si ju môžete pri sakristii. Oslovili sme aj vydavateľstvo Don Bosco. Materiály o ct. donovi Titusovi Zemanovi by nám mali dodať k budúcej nedeli.

Univerzita tetieho veku

Teologická fakulta Trnavskej univerzity so sídlom v Bratislave oznamuje, že v budúcom školskom roku otvára Univerzitu tretieho veku. Otvára tiež on-line štúdium. Bližšie informácie si nájdete na plagátiku na nástenke.

Organový festival

Aj tento rok sa bude konať v Katedrále sv. Martina v Bratislave Katedrálny organový festival (8. ročník). Koncerty budú bývať každý štvrtok počnúc 27. júlom a končiac 7. septembrom vždy o 19.30. Cena vstupeniek je 7,- Eur (ZŤP 1,- Euro), na koncert 27. júla je vstup voľný.