Farské oznamy (6. august 2017, Premenenie Pána)

 

Liturgický kalendár

Úmysly

Nedeľa

6.8.

PREMENENIE PÁNA, sviatok 7.30 MK + Maxim, Julian a Enzo
9.00 Zi za farníkov
18.00 JV + manžel Janko a rodičia z oboch strán

Pondelok

7.8.

   
18.00 JV poďakovanie za 40 rokov manželstva
Utorok

9.8.

Sv. Dominika, kňaza 7.00 JV +Štefan
 
Streda

10.8.

Sv. Terézie Benedikty z Kríža, panny a mučenice  
18.00 +sestra a ost. čl. rodiny
Štvrtok

11.8.

Sv. Vavrinca, diakona a mučeníka  
18.00 JV za zdravie a Božie požehnanie pre celú rod.

Piatok

12.8.

Sv. Kláry, panny  
18.00 + dcéra Zuzana

Sobota

13.8.

Sv. Jany Františky de Chantal, rehoľníčky 7.30 JV za obrátenie a Božiu pomoc v rodine
 

Nedeľa

14.8.

19. nedeľa V cezročnom období 7.30 MG + manžel Jozef a jeho rodičia
9.00 za farníkov
18.00 JV + manžel Oto, sestra Dana a František

Iniciálky: JV – o. Juraj Vittek, AŠ – o. Andrej Šottník, MK – vdp. Martin Kramara, Zi – vdp. Anton Ziolkovský

Katechéza pre dospelých

Vo štvrtok bude mať otec Juraj po večernej sv. omši katechézu pre dospelých.

 

10 rokov komunity Cenacolo na Slovensku

Mladí z Komunity CENACOLO v Kráľovej pri Senci (Včelárska Paseka) pozývajú veriacich spoločne prežiť nedeľu 13. augusta 2017 ako deň radosti a svedectiev, počas ktorého si pripomenú 10. výročie komunity na Slovensku. Program slávnosti je na plagáte. Svätú omšu o 10.30 hod. bude sláviť bratislavský arcibiskup metropolita Mons. Stanislav Zvolenský.

 

Brožúrka o ct. donovi Titusovi Zemanovi

V príprave na blahorečenie odporúčame aj menej zdatným čitateľom stručnú informatívnu brožúrku o živote a mučeníctve budúceho blahoslaveného Titusa Zemana. Cena brožúrky je 2,70 €. Budeme radi, keď sa brožúrka dostane do vašich rodín. Peniaze môžte dať aj do zvončeka. Ak aj nemáte peniaze, môžete ich dať aj neskôr.