Farské oznamy (20. august 2017, 20. cezročná nedeľa)

 

Liturgický kalendár

Úmysly

Nedeľa

20.8.

20. nedeľa V cezročnom období 7.30 MK za zdravie a Božie pomoc pre rodinu
9.00 MK za farníkov
18.00 JV + rodičia Matúš a Mária

Pondelok

21.8.

Sv. Pia X., pápeža, spomienka  
18.00 + Irena, Terézia, Ladislav a rod. z oboch strán
Utorok

22.8.

Panny Márie Kráľovnej, spomienka 7.00 + Mária, Sidónia, Eva, Augustín, Jozef, Alexander
 
Streda

23.8.

Sv. Ruženy Limskej, panny, ľ. sp.  
18.00 JV + dcéra Marta (10. výročie)
Štvrtok

24.8.

Sv. Bartolomeja, apoštola, sviatok  
18.00 JV + Alžbeta a Jozef a Karolína

Piatok

25.8.

   
18.00 Poďakovanie za 40 rokov manželstva

Sobota

26.8.

  7.30 JV
 

Nedeľa

27.8.

21. nedeľa V cezročnom období 7.30 Za B. pomoc pre manželku
9.00 JV za farníkov
18.00 MK + Mária, Jozef, Ernestína, Jozef, rod. a st. rodičia

Iniciálky: JV – o. Juraj Vittek, AŠ – o. Andrej Šottník, MK – vdp. Martin Kramara

 

Katechéza pre dospelých

Tento týždeň bude katechéza pre dospelých vo štvrtok po sv. omši.

Brigáda v areáli kostola

Pozývame všetkých ochotných farníkov, mladých i starších na brigádu, ktorá sa uskutoční tento utorok od 16.00h. Chceli by sme najmä upraviť chodníky a urobiť iné práce v areáli kostola. Vopred v mene farníkov ďakujeme za ochotu všetkým, ktorí prídu!

Brožúrka o ct. donovi Titusovi Zemanovi

V príprave na blahorečenie odporúčame aj menej zdatným čitateľom stručnú informatívnu brožúrku o živote a mučeníctve budúceho blahoslaveného Titusa Zemana. Cena brožúrky je 2,70 €. Budeme radi, keď sa brožúrka dostane do vašich rodín. Peniaze môžte dať aj do zvončeka. Ak aj nemáte peniaze, môžete ich dať aj neskôr.

Púť do Rajeckej Lesnej

Televízia LUX pozýva na každoročnú Púť s relikviou sv. Jána Pavla II. do Rajeckej Lesnej. Púť sa uskutoční v sobotu 26.augusta. V rámci programu sa môžete okrem známych tvárí televízie tešiť na prednášku o. Michala Zamkovského na tému TOTUS TUUS, hudobnú skupinu F6, spoločné modlitby, vystúpenie heligonkáry Alexandry Ondrušovej, chýbať nebude aj program pre deti s eRko animátormi a Klbkom, vyvrcholením programu je slávnostná sv. omša s p. Václavom Hypiusom. Viac informácii o Púti nájdete na web stránke púte www.put.tvlux.sk, kde je možné sa aj zaregistrovať a to najneskôr do 15.augusta 2017.

Podujatie SKCH

Slovenská katolícka charita (SKCH) srdečne pozýva na podujatie s názvom „Móda alebo odpad?“, ktoré sa uskutoční v záhrade SKCH na Kapitulskej ulici dnes 20. augusta o 15:00. Môžete sa tešiť na príjemné popoludnie a na originálnej módnej prehliadke presvedčiť, že aj použité šatstvo môže byť štýlové. Dozviete sa viac o pracovnej terapii, ktorá klientom charity navracia stratenú dôstojnosť a pomáha im zaradiť sa späť do života. Výťažok z akcie Charity bude venovaný na podporu činnosti Skladu solidarity a dielní, v ktorých sa angažujú klienti charity, zvlášť obete obchodovania s ľuďmi.