Farské oznamy (27. augusta 2017, 21. cezročná nedeľa)

Liturgický kalendár

Úmysly

Nedeľa

27.8.

21. nedeľa V cezročnom období 7.30 Za B. pomoc pre manželku
9.00 MK za farníkov
18.00 JV + Mária, Jozef, Ernestína, Jozef, rod. a st. rodičia

Pondelok

28.8.

Sv. Augustína, biskuoa a učiteľa Cirkvi, spom.  
18.00 za zdravie a Božiu pomoc pre rodiny
Utorok

29.8.

Mučenícka smrť sv. Jána Krstiteľa, spomienka 7.00 + rodičia a starí rodičia
 
Streda

30.8.

   
18.00 MK za dar Ducha Svätého pre vnúčatá
Štvrtok

31.8.

   
18.00 JV + príbuzní

Piatok

1.9.

   
18.00 JV + rodičia, brat a celá rodina

Sobota

2.9.

  8.00 za ružencové bratstvo
 

Nedeľa

3.9.

22. nedeľa v cezročnom období 7.30 za zdravie a Božiu pomoc pre rodinu
9.00 MK + otec Imrich
10.30 JV za farníkov
18.00 JV + Zuzana, Peter, Milan a rodičia z oboch strán

Iniciálky: JV – o. Juraj Vittek, AŠ – o. Andrej Šottník, MK – vdp. Martin Kramara

 

Katechéza pre dospelých

Tento týždeň bude katechéza pre dospelých vo štvrtok po sv. omši.

Stretnutie ružencového bratstva

RB oznamuje, že v sobotu 2. septembra 2017 o 7.30h bude stretnutie členov ružencového bratstva. Začne sa modlitbou sv. ruženca o 7.30h a po ňom o 8.00h bude svätá omša.

Zmena omší

Od nedele 3. septembra budú sv. omše opäť bývať tak, ako počas školského roka. Pre nás to zatiaľ znamená len toľko, že už na budúcu nedeľu bude sv.omša aj o 10.30.

Poďakovanie brigádnikom

Ďakujeme všetkým ochotným farníkom, ktorí boli v utorok pomôcť na brigáde v pastoračnom centre a v areáli kostola. Aj tento týždeň ešte dokončíme začatú prácu v utorok o 9.00h. Kto môžte, príďte. Ďakujeme vopred.

Kniha o ct. donovi Titusovi Zemanovi

Podarilo sa nám zohnať posledné kusy životopisu ct. Dona Titusa Zemana pre dospelých. Knihy si môžete kúpiť vzadu po sv. Omši. Cena za kus je 14,- €.

Spovedanie k prvému piatku

Tento týždeň budeme k dispozícii k svätej spovedi pred prvým piatkom každý deň hodinu pred večernými svätými omšami a počas nich. Prosíme, aby ste si podľa možností nenechávali svätú spoveď na prvý piatok, kedy obyčajne prichádza najviac kajúcnikov.