Farské oznamy (3. septembra 2017, 22. cezročná nedeľa)

  

Liturgický kalendár

Úmysly

Nedeľa

3.9.

22. nedeľa V cezročnom období 7.30 za zdravie a Božiu pomoc pre rodinu
9.00 MK + otec Imrich
10.30 JV za farníkov
18.00 JV + Zuzana, Peter, Milan a rodičia z oboch strán

Pondelok

4.9.

  7.00 JV + starí rodičia z oboch strán a ich zomrelé deti
18.00 + rodičia
Utorok

5.9.

Sv. Terézie z Kalkaty, panny a rehoľnice, ľ. sp. 7.00 + Ján
18.00 JV + rodičia a starí rodičia z oboch strán
Streda

6.9.

  7.00 JV + Darina
18.00 + manžel a ostatná rodina
Štvrtok

7.9.

Sv. Marka Križina, Melichara Grodzieckeho a Štefana Pongrácza, kňazov a mučeníkov 7.00 za zdravie a Božiu pomoc pre Filipka a manželku
18.00 MK + František, Ján a Katarína

Piatok

8.9.

Narodenie Panny Márie, sviatok 7.00 + Benedikt, Antónia a starí rodičia z oboch strán
18.00 JV za zdravie a Božiu pomoc pre rodiny

Sobota

9.9.

  7.30 MK za zdravie a Božiu pomoc pre syna a rodinu
 

Nedeľa

10.9.

23. nedeľa V cezročnom období 7.30 + rodičia Štefan a Terézia
9.00 JV + rodičia Július a Antónia a starí rodičia
10.30 za farníkov
18.00 MK + Marián

Iniciálky: JV – o. Juraj Vittek, AŠ – o. Andrej Šottník, MK – vdp. Martin Kramara

 

Katechéza pre dospelých

Katechézy pre dospelých (aj skupina o. Juraja, aj skupina o. Andreja) budú počas školského roka bývať opäť v obvyklom čase – v utorok po sv. omši.

Stretnutie birmovancov

Po prázdninách budeme mať v piatok po sv. omši opäť spoločné stretnutie s birmovancami. Po sv. omši bude katechéza v Pastoračnom centre.

Stretnutie seniorov

V pondelok 4. septembra o 15.30 bude v Pastoračnom centre stretnutie Klubu kresťanských seniorov. Program a pozvánka sú na nástenke pri vchode do kostola. Srdečne ste pozvaní.

Zmena sv. omší a úradných hodín

Od dnešnej nedele budú sv. omše opäť bývať tak, ako počas školského roka. Znamená to, že v nedeľu bude sv.omša aj o 10.30 a v týždni od pondelka do piatku budú sv. omše ráno o 7.00 a večer o 18.00. V sobotu, ako obvykle, o 7.30. Podobne aj úradné hodiny budú opäť v pondelok, stredu a piatok od 16.00 do 17.30.

Poďakovanie brigádnikom

Ďakujeme všetkým ochotným farníkom, ktorí boli aj v tomto týždni v utorok a v piatok pomôcť na brigáde v pastoračnom centre a v areáli kostola. Nech Pán Boh odmení a rozmnoží vašu horlivosť.

Kniha o ct. donovi Titusovi Zemanovi

Podarilo sa nám zohnať posledné kusy životopisu ct. dona Titusa Zemana pre dospelých. Knihy si môžete kúpiť vzadu po sv. dmši. Cena za kus je 14,- €.

Púť Združenia kresťanských seniorov do Šaštína

Združenie kresťanských seniorov vás srdečne pozýva na púť do Šaštína, ktorá sa uskutoční 12. septembra 2017. Program a pozvánka sú na nástenke pri vchode do kostola.

Stretnutia Lectio divina

Aj v tomto školskom roku sa budú konať modlitbové stretnutia spôsobom Lectio divina v Katedrále sv. Martina každú prvú stredu v mesiaci o 20.00 hod., ktoré bude viesť bratislavský arcibiskup Mons. Stanislav Zvolenský. Téma tohto ročníka má názov „Mladí v Biblii” a najbližšie stretnutie, ktoré sa bude konať v stredu 6. septembra, má názov „Gedeon, mladík záchranca”. Plagátik s informáciami je na nástenke.

Časopis „Rebrík“

Aj v školskom roku 2017/2018 vychádza katolícky časopis Rebrík, ktorý vydáva eRko – Hnutie kresťanských spoločenstiev detí. Je to jediný katolícky časopis pre mladších žiakov na Slovensku. Časopis je vhodný aj ako súčasť prípravy detí na prvé sväté prijímanie. Rebrík môžete objednať svojim deťom alebo vnúčatám prostredníctvom internetovej stránky www.rebrik.sk alebo na telefónnom čísle 02/20 44 52 53.