Farské oznamy (10. septembra 2017, 23. cezročná nedeľa)

 

Liturgický kalendár

Úmysly

Nedeľa

10.9.

23. nedeľa V cezročnom období 7.30 + rodičia Štefan a Terézia
9.00 JV + rodičia Július a Antónia a starí rodičia
10.30 za farníkov
18.00 MK + Marián

Pondelok

11.9.

  7.00 JV za zdravie a Božiu pomoc pre Oľgu
18.00 + rodičia Michal a Brigita
Utorok

12.9.

Najsv. mena Panny Márie, ľub. spomienka 7.00 + rodičia
18.00 JS + mama Mária
Streda

13.9.

Sv. Jána Zlatoústeho, biskupa a učiteľa Cirkvi 7.00 + Vít a Anna
18.00 MK + rodičia a bratia
Štvrtok

14.9.

Povýšenie sv. Kríža, sviatok 7.00 + Ján
18.00 JV + rodičia Jozef a Mária

Piatok

15.9.

Sedembolestnej Panny Márie, patrónky Slovenska, slávnosť 7.30 JV + Zuzana a rodina
9.00 MK za Božie požehnanie a obrátenie v rodine
18.00 + manželka Ľudmila a syn Michal

Sobota

16.9.

Sv. Kornélia, pápeža a Cypriána, biskupa, mučeníkov 7.30 + manžel Roman, Robert, Oľga, Gustáv a Róbert
 

Nedeľa

17.9.

24. nedeľa V cezročnom období 7.30 JV + starí rodičia, rodičia a sestra
9.00 + rodičia Jozefína a Ján
10.30 JV za farníkov
18.00 za Božiu pomoc pre rodinu

Iniciálky: JV – o. Juraj Vittek, AŠ – o. Andrej Šottník, MK – vdp. Martin Kramara

 

Večery o budúcom blahoslavenom donovi Titusovi Zemanovi

Blíži sa blahorečenie dona Titusa Zemana. Naša farnosť sa tiež chce pripraviť, najmä duchovne, na túto udalosť, ktorá je pre nás tu v Petržalke veľkou milosťou. Pozvali sme vzácnych hostí, ktorí prijali naše pozvanie a tak v tomto týždni Vás všetkých srdečne pozývame na dva večery o donovi Titusovi. V utorok večer príde vicepostulátor procesu blahorečenia, salezián don Jozef Slivoň, ktorý bude celebrovať svätú omšu v utorok o 18.00h a po nej bude mať prednášku v kostole o blahorečení dona Titusa Zemana. Vo štvrtok, v deň výročia návštevy svätého pápeža Jána Pavla II., pri ktorej blahorečil sestru Zdenku a biskupa Vasiľa, Vás pozývame na duchovný večer s názvom „Neodpočívaj, pomáhaj“. Počas večera nám predstaví postavu svojho strýka synovec a birmovný syn dona Titusa Zemana, pán Michal Titus Radošinský, autor jeho životopisu, ktorý si budete môcť kúpiť. Otec Juraj potom predstaví pohľad na spiritualitu dona Titusa Zemana vo svetle „teológie svätých“. Všetkých Vás srdečne pozývame na tieto jedinečné podujatia. Tieto večery nahradia tento týždeň naše pravidelné katechézy pre dospelých. Viac tu.

Farská knižnica

Farská knižnica bude otvorená od 22. septembra, vždy v piatok hodinu pred sv. omšou.

Národná púť v Šaštíne

V dňoch 14. – 16.9. sa bude konať v Šaštíne Národná púť k Sedembolestnej Panne Márii, Patrónke Slovenska, ktorá vyvrcholí v piatok 15. septembra svätou omšou o 10.30 hod. Na druhý deň, 16. septembra sa bude konať púť seniorov a chorých so svätou omšou o 10.30 hod. Srdečne pozývame všetkých veriacich spoločne si vyprosovať na príhovor Sedembolestnej Panny Márie Božie požehnanie. V našom kostole budú sv. omše ráno o 7.30, o 9.00 a o 18.00. Napriek tomu, že tento sviatok nie je prikázaný, všetkých pozývame osláviť Patrónku našej krajiny!

Prvé sv. prijímanie

Je možné požiadať o pripustenie dieťaťa k sviatostnému životu. Prihlášky k prvému svätému prijímaniu môžete dostať na farskom úrade osobne v čase úradných hodín, cez týždeň v sakristii po sv. omšiach alebo na webovej stránke farnosti. Je potrebné, aby vyplnenú a podpísanú prihlášku priniesol rodič osobne na faru v úradných hodinách najneskôr do konca septembra. Príprava detí bude prebiehať ako minulý rok počas detských sv. omší, ktoré budú bývať v stredu o 18.00h a začne sa v októbri.

Sväté prijímanie pod spôsobom chleba pre celiatikov

Čoraz viac veriacich kvôli intolerancii na lepok nemôže prijímať Najsvätejšiu Sviatosť pod spôsobom bežného chleba hostie. Aby sme zjednodušili organizáciu svätého prijímania pre týchto veriacich, prosíme, aby celiatici prichádzali na konci svätého prijímania až ku bohostánku, kde im kňaz dá sväté prijímanie pod spôsobom nízkolepkového chleba.

Zachovajme posvätný charakter kostola!

Je pekným zvykom, že sa po svätej omši radi zastavíte v družnom bratskom rozhovore, čo je prejavom vzájomného prijatia a spoločenstva. Nie je však vhodné, aby sa rozhovory po svätej omši konali v kostole a rušili tak posvätný charakter kostola a atmosféru modlitby. Máme k dispozícii pastoračné centrum, ktoré je málo využívané na stretanie veriacich. Preto po svätých omšiach bude otvorené pastoračné centrum a bočný vchod, takže tých, ktorí by sa radi zastavili a pohovorili, pozývame, aby prechádzali cez pastoračné centrum, kde je na to vhodný priestor. K dispozícii je i malý bar s možnosťou prípravy čaju či dobrej kávy. Takisto sú mnohí zvyknutí vybavovať rozličné veci s kňazom po svätej omši pred sakristiou. Okrem toho kňazi obyčajne po svätej omši majú aj ďalšie povinnosti, ako sú napríklad katechézy a pod. Prosíme, aby ste úradné veci podľa možnosti vybavovali radšej v úradných hodinách. Ak potrebujete hovoriť s kňazom po svätej omši, pozývame Vás niekoľko minút po sv. omši do kancelárie v pastoračnom centre, kde sa Vám radi budeme venovať, pokiaľ nám čas dovolí. Ďakujeme za pochopenie!