Farské oznamy (24. september 2017, 25. cezročná nedeľa)

  

Liturgický kalendár

Úmysly

Nedeľa

24.9.

25. nedeľa V cezročnom období 7.30 + starí rodičia a teta Mária
9.00 JV + rodičia Katarína a Ladislav
10.30 za farníkov
18.00 JV + rodičia, starí rodičia a krstní rodičia

Pondelok

25.9.

  7.00 JV + rodičia Michal a Brigita
18.00 + Ján a Emília
Utorok

26.9.

  7.00 za zdravie a Božiu pomoc pre kamarátku Máriu
18.00 JV + rodičia Ľudovít a Barbora
Streda

27.9.

Sv. Vincenta de Paul, kňaza, spomienka 7.00 + Ľudovít, Jozefína a rodičia z oboch strán
18.00 JV + starí rodičia Agnesa a Jozef, Katarína a Václav
Štvrtok

28.9.

  7.00 JV + Ján, Ondrej a Vladimír
18.00 za zdravie a Božiu pomoc pre Martinku a jej rodinu

Piatok

29.9.

Sv. Michala, Gabriela a Rafaela, archanjelov  
 

Sobota

30.9.

Sv. Hieronyma, kňaza a učiteľa Cirkvi, spom.  
 

Nedeľa

1.10.

26. nedeľa V cezročnom období 7.30 + otec Michal
9.00 + rodičia, brat a sestra
10.30 JV za farníkov
18.00 za požehnanie pre rodiny

Iniciálky: JV – o. Juraj Vittek, AŠ – o. Andrej Šottník, MŠ – p. M. Štefanec

 

Katechéza pre dospelých

V utorok po sv. omši budú v pastoračnom centre katechézy pre dospelých.

Výročná farská poklona

V očakávaní blahorečenia tento týždeň v pondelok máme v našej farnosti aj výročnú farskú eucharistickú adoráciu pred vyloženou Sviatosťou Oltárnou. Eucharistiu vyložíme na poklonu po rannej svätej omši do večernej svätej omše, na konci ktorej udelíme eucharistické požehnanie. Prosíme, aby ste sa zapísali na jednodlitvé hodiny dňa, aby bola istota, že eucharistický Ježiš nezostane opustený. Hárky sú vzadu pri novinách.

Zmena sv. omší pred blahorečením, ďalšie pokyny

Z dôvodu organizačných príprav blahorečenia v piatok a v sobotu nebudú v našom kostole sväté omše. Organizátori blahorečenia prosia Vás, obyvateľov Bratislavy, aby ste na program blahorečenia do Petržalky a do Vajnor prišli aspoň s hodinovým predstihom. Na dopravu na blahorečenie v rámci mesta sa odporúča použiť predovšetkým linky MHD, aby pripravené parkoviská poslúžili tým, ktorí pricestujú z iných časti Slovenska. Ďakujeme. Takisto upozorňujeme, že už od piatku večera a celú sobotu bude neprístupný kostol a areál kostola, i priľahlé parkovisko. Prístup budú mať iba poverené osoby. Areál bude prísne kontrolovaný. Prosíme preto, aby ste už od piatku rána neparkovali v areáli kostola. Za pochopenie ďakujeme. Od piatka 29. 9. do soboty večera 30. 9. 2017 bude uzatvorená Tupolevova ulica od Pajštúnskej ulice v smere ku kostolu. Na celej tejto komunikácii bude tak isto platiť zákaz zastavenia motorových vozidiel. Akékoľvek vozidlá bez povolenia organizátora budú odtiahnuté odťahovou službou v spolupráci v Mestskou políciou. V sobotu bude uzatvorená Pajštúnska cesta od križovatky s Jiráskovou a Smolenickou po križovatku s Jantárovou cestou. Rovnako bude uzatvorený aj výjazd zo sídliska v smere od Brančskej a Holíčskej v smere na Pajštúnsku. Ostatné informácie nájdete na internete, na stránke www.tituszeman.sk alebo tkkbs.sk.

Úradné hodiny obmedzené

Z organizačných dôvodov blížiaceho sa blahorečenia budú tento týždeň úradné hodiny iba v pondelok. V súrnych prípadoch nás kontaktujte telefonicky alebo emailom. Za pochopenie ďakujeme.

Prvé sv. prijímanie

Je možné požiadať o pripustenie dieťaťa k sviatostnému životu. Prihlášky k prvému svätému prijímaniu môžete dostať na farskom úrade osobne v čase úradných hodín, cez týždeň v sakristii po sv. omšiach alebo na webovej stránke farnosti. Je potrebné, aby vyplnenú a podpísanú prihlášku priniesol rodič osobne na faru v úradných hodinách najneskôr do konca septembra. Príprava detí bude prebiehať ako minulý rok počas detských sv. omší, ktoré budú bývať v stredu o 18.00h a začne sa v októbri.

Upratovanie kostola

Ďakujeme všetkým, ktorí boli v sobotu upratovať kostol. V tomto týždni bude ešte riadne upratovanie vo štvrtok po sv. omši. Upratuje 1. skupina.

Kurz o rozlišovaní povolania

Dávame do pozornosti kurz o rozlišovaní povolania pre mladých. Informácie a odkazy nájdete na nástenke.

Pohľad šiestich autorov na jedného svätca

Vychádza 208 stranová publikácia o osobe Titusa Zemana s príspevkami šiestich autorov pod názvom Neodpočívaj, pomáhaj. Novinka prináša fakty zo života slovenského saleziána mučeníka a pohľady na jeho osobnosť. Publikáciu zostavil Peter Slepčan v spolupráci s Rímskokatolíckou cyrilometodskou bohosloveckou fakultou UK v Bratislave. Okrem životopisných faktov šiesti autori približujú osoby a osobnosti späté so ctihodným Titusom Zemanom, postupy v procese blahorečenia, ale aj pojmy mučeníctvo či svätosť. Kniha stojí 10 €. Po sv. omši je k dispozícii v autorskej zľave spoluautora otca Juraja v cene 8 €. Nájdete v nej aj jeho štúdiu o teológii svätosti dona Titusa.