Farské oznamy (1. október 2017, 26. cezročná nedeľa)

 

Liturgický kalendár

Úmysly

Nedeľa

1.10.

26. nedeľa V cezročnom období 7.30 MK + otec Michal
9.00 + rodičia, brat a sestra
10.30 za farníkov
18.00 za požehnanie pre rodiny

Pondelok

2.10.

Svätých anjelov strážcov, spomienka 7.00 + dcéra Zuzka, manžel a rodičia z oboch strán
18.00 MK + Jozef
Utorok

3.10.

  7.00 + Jozef a Mária a starí rodičia
18.00 JV za uzdravenie manžela
Streda

4.10.

Sv. Františka Assiského, spomienka 7.00 JV za zdravie a Božiu pomoc pre otca
18.00 za zdravie a Božie požehnanie pre rodinu
Štvrtok

5.10.

  7.00 JV + manžel Ladislav, rodičia a starí rodičia z oboch strán
18.00 + Anna a jej syn

Piatok

6.10.

  7.00 + celá rodina a Františka
18.00 MK za zdravie a Božiu pomoc pre rodinu

Sobota

7.10.

Ružencovej Panny Márie, spomienka 8.00 MK za Ružencové bratstvo
 

Nedeľa

8.10.

27. nedeľa V cezročnom období 7.30 JV + rodičia a brat Milan
9.00 za zdravie a Božie požehnanie pre celú rodinu
10.30 JV za farníkov
18.00 MK + Dušan, Peter a celá rodina

Iniciálky: JV – o. Juraj Vittek, AŠ – o. Andrej Šottník, MK – dp. Martin Kramara, MŠ – p. M. Štefanec

 

Katechéza pre dospelých

V utorok po sv. omši budú v pastoračnom centre katechézy pre dospelých.

Lectio divina

V stredu 4.10. 2017 o 20.00 hod. sa v Katedrále sv. Martina uskutoční modlitbové stretnutie Lectio divina s názvom Rút, pracovitá veriaca žena, ktoré bude viesť bratislavský arcibiskup Mons. Stanislav Zvolenský.

Stretnutie ružencového bratstva

RB oznamuje, že v sobotu 7. októbra 2017 o 7.30h bude stretnutie členov ružencového bratstva. Začne sa modlitbou sv. ruženca o 7.30h a po ňom o 8.00h bude svätá omša.

Púť ružencového bratstva

Horliteľ RB pri našej farnosti, pozýva svojich členov a nečlenov /farníkov/ na púť ružencových bratstiev do Národnej baziliky Sedembolestnej Panny Márie do Šaštína, v termíne 07.10.2017. Program je na výveske. Autobus bude pristavený o 6:30h pri našom kostole. Kto má záujem o púť, môže sa zapísať v pondelok, t.j. 02.10.2017 po adorácii v pastoračnom centre. Vchod do pastoračného centra bude otvorený zvonku.

Októbrový ruženec

Mesiac október je mesiacom svätého ruženca. Pozývame k obnovenej horlivej modlitbe. V našom kostole je spoločná modlitba ruženca každý deň pred sv. omšou.

Prvé sv. prijímanie

Prihlášky detí na prvé sv. prijímanie môžete prinášať ešte v tomto týždni. Prvé stretnutie detí ešte nebude tento týždeň, ale až v stredu nasledujúceho týždňa (11.10.2017) o 18.00h. Po sv. omši bude potom krátke úvodné stretnutie s rodičmi prvoprijímajúcich detí v pastoračnom centre.

Prezentácia knihy

Rímskokatolícka cyrilometdoská bohoslovecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave pozýva na prezentáciu knihy o živote a osobnosti Titusa Zemana s názvom Neodpočívaj, pomáhaj, ktorá sa uskutoční vo štvrtok 5.10.2017 o 18.00h. v Aule Benedikta XVI. na Kapitulskej ulici č. 26.

Návšteva kardinála

V pondelok 2.10.2017 o 15.15 hod. bude v kostole Najsvätejšieho Spasiteľa (jezuiti) v Bratislave sláviť svätú omšu J. Em. kardinál Kurt Koch, prezident Pápežskej rady pre napomáhanie jednoty kresťanov, pri príležitosti jeho návštevy Slovenska.

Spovedanie k prvému piatku

Tento týždeň budeme k dispozícii k svätej spovedi pred prvým piatkom každý deň hodinu pred večernými svätými omšami a počas nich. Prosíme, aby ste si podľa možností nenechávali svätú spoveď na prvý piatok, kedy obyčajne prichádza najviac kajúcnikov.

 

Poďakovanie za blahorečenie

Chceme sa poďakovať všetkým Vám, ktorí ste sa zapojili akýmkoľvek spôsobom v uplynulom období do príprav blahorečenia: našim bohoslovcom, pani kostolníčke a jej rodine, všetkým, ktorí prichádzali na brigády a upratovanie kostola, tým, ktorí sa zapojili do dobrovoľníckej služby, alebo sa akýmkoľvek iným väčším alebo menším spôsobom zapojili do tejto veľkej udalosti pre Cirkev na Slovensku. Po blahorečení otec kardinál Angelo Amato odovzdal aj nám pre našu farnosť apoštolský list pápeža Františka, ktorým bol vyhlásený don Titus Zeman za blahoslaveného. Aj toto gesto vyjadruje, že táto milosť blahorečenia celkom osobitým spôsobom zasahuje aj život našej farnosti. Prosme, aby prinášala hojné duchovné ovocie v životoch nás všetkých.