Farské oznamy (8. október 2017, 27. cezročná nedeľa)

 

Liturgický kalendár

Úmysly

Nedeľa

8.10.

27. nedeľa V cezročnom období 7.30 JV + rodičia a brat Milan
9.00 za zdravie a Božie požehnanie pre celú rodinu
10.30 JV za farníkov
18.00 MK + Dušan, Peter a celá rodina

Pondelok

9.10.

  7.00 JV + rodičia a starí rodičia z oboch strán
18.00 MK + priatelia a známi
Utorok

10.10.

  7.00 + rodičia Michal a Viktória
18.00 JV + rodičia Leopoldína a František
Streda

11.10.

  7.00 + rodičia, starí rodičia a krstní rodičia
18.00 JV + Fardinand a jeho súrodenci
Štvrtok

12.10.

  7.00 JV + Jozef
18.00 + rodičia z oboch strán

Piatok

13.10.

  7.00 za Božie požehnanie a pomoc
18.00 JV + rodičia Gabriel a Terézia

Sobota

14.10.

  7.30 + Rozália
 

Nedeľa

15.10.

28. nedeľa V cezročnom období 7.30 MK + Rozália a rodina
9.00 JV + Dominik, Mária, Ladislav a Anna
10.30 za farníkov
18.00 + rodičia

Iniciálky: JV – o. Juraj Vittek, AŠ – o. Andrej Šottník, MK – dp. Martin Kramara

 

Stretnutie seniorov

Naši seniori vás srdečne pozývajú na stretnutie seniorov, kotré bude v pondelok 9. októbra 2017 o 15:30h v Pastoračnom centre. Program a pozvánka sú na nástenke pri vchode do kostola.

Katechéza pre dospelých

V utorok po sv. omši budú v pastoračnom centre katechézy pre dospelých.

Prvé sv. prijímanie

V stredu počas večernej sv. omše sa začne farská príprava prvoprijímajúcich detí. Po sv. omši budú mať rodičia v Pastoračnom centre stretnutie s o. Jurajom. O deti sa zatiaľ postarajú animátorky.

Duchovná obnova

Pri príležitosti ukončenia osláv stého výročia fatimských zjavení a z príležitosti prežívania mesiaca posvätného ruženca organizujeme v spolupráci s Ružencovým bratsvom akadémiu k Ružencovej Panne Márii. Slávnosť bude v predvečer výročia, čiže vo štvrtok 12. októbra. O 17.15h sa začne modlitba posvätného ruženca, a po sv. omši bude mariánska akadémia.

Stretnutie birmovancov

V piatok máme spoločné stretnutie birmovancov. Po sv. omši bude katechéza v pastoračnom centre.

Púť k sv. Martinovi

V sobotu 14. októbra 2017 sa uskutoční spoločná púť veriacich z farností troch bratislavských dekanátov do Katedrály sv. Martina pri príležitosti Roku sv. Martina. Púť sa začne o 10.00 hod. náučným výkladom o katedrále s možnosťou prehliadky, pokračovať bude o 11.15 hod. modlitbou posvätného ruženca pred Najsvätejšou oltárnou sviatosťou. Následne sv. omšou so začiatkom o 12.00 hod. Po svätej omši bude možnosť uctenia si relikvie sv. Martina. Je to príležitosť žiť spolupatričnosť s ostatnými bratislavskými farnosťami a našou arcidiecézou. Mohli by sme sa stretnúť ako farnosť o 9.45h pred katedrálou a potom spoločne vojsť do katedrály.

Duchovná obnova

Jezuitskí mladí zo spoločenstva Magis pozývajú všetkých vo veku od 18 do 35 rokov na duchovnú obnovu na tému Boh sa s nami stretáva tam, kde sme. Obnova sa uskutoční sobotu 14. októbra v priestoroch Teologickej fakulty Trnavskej Univerzity pri Primaciálnom námestí so začiatkom o 15.00 hod.

Dávame do pozornosti

Nájdete na nástenke: Biblické predstavenie komunity Cenacolo, manželské večery a prednášku prof. Evy Grey o bolestivých následkoch potratu.