Farské oznamy (15. október 2017, 28. cezročná nedeľa)

 

Liturgický kalendár

Úmysly

Nedeľa

15.10.

28. nedeľa V cezročnom období 7.30 MK + Rozália a rodina
9.00 JV + Dominik, Mária, Ladislav a Anna
10.30 za farníkov
18.00 + rodičia

Pondelok

16.10.

  7.00 za Božiu ochranu pre Alexandru a Franciscu
18.00 JV poďakovanie za Božiu pomoc pre rodinu
Utorok

17.10.

Sv. Ignáca Antiochijského, biskupa a mučeníka, sp. 7.00 za zdravie a Božiu pomoc pre kamarátku Máriu
18.00 JV + starí rodičia a ich deti z oboch strán
Streda

18.10.

Sv. Lukáša, evanjelistu, sviatok 7.00 + Jozef, Zlatka a Vilma
18.00 JV za zdravie a Božiu pomoc
Štvrtok

19.10.

  7.00 JV za nenarodené dieťa
18.00 + Ján a súrodenci

Piatok

20.10.

  7.00 JV + krstná mama Terézia
18.00 MK + rodičia a brat

Sobota

21.10.

  7.30 MK + vnuk Stanislav
 

Nedeľa

22.10.

29. nedeľa V cezročnom období

(Misijná nedeľa)

7.30 + manžel a ostatná rodina
9.00 JV za zdravie a Božiu pomoc pre rodinu
10.30 MK za farníkov
18.00 + rodičia, brat Dušan a synovec Matej

Iniciálky: JV – o. Juraj Vittek, AŠ – o. Andrej Šottník, MK – dp. Martin Kramara

 

 

Katechéza pre dospelých

V utorok po sv. omši budú v pastoračnom centre katechézy pre dospelých.

Prvé sv. prijímanie

V stredu počas večernej sv. omše sa začne farská príprava prvoprijímajúcich detí. Deti sa pred sv. omšou o 17.30h stretnú s animátorkami v pastorku.

Zbierka na misie

Na budúce nedeľu bude po všetkých sv. omšiach zbierka na misie. Za Vašu veľkodušnosť nech Vás Pán Boh odmení.

Príprava ďalšieho čísla farského časopisu Spravodaj

Srdečne Vás chceme pozvať k spolupráci pri príprave časopisu Spravodaj, ktorý informuje o dianí v našej farnosti. Chceli by sme ho posunúť na ďalšiu úroveň oficiálneho časopisu našej farnosti. V stredu o 19.00h bude stretnutie, na ktorom by sme chceli tieto veci prebrať, hovoriť o redakčnej rade a zároveň sa pustiť do prípravy ďalšieho čísla. Srdečne pozývame všetkých k spolupráci na tomto diele, tých, ktorí aj doteraz prispievali, ale aj nových a ľudí, ktorí majú akúkoľvek skúsenosť, ktorá by mohla pomôcť pri vydávaní tohto časopisu, redaktori, grafici, a pod.

„Večer všetkých svätých“pre deti

Aj tento rok by sme chceli pripraviť pre naše deti hodnotný zábavno-kultúrno-duchovný večer s názvom „Večer všetkých svätých“, pri ktorom chceme deťom príťažlivým spôsobom pomôcť lepšie porozumieť tomuto sviatku a kresťanským zvykom. Pod vedením kňazov a animátorov sa budú konať v Pastoračnom centre rozličné hry, scénky, tance, ukazovačky, ktoré budú prepletené katechézou o skutočnom význame sviatku Všetkých svätých a Dušičiek. Deti sa môžu obliecť do šiat, ktoré pripomínajú jednotlivých svätých a tak sa o nich niečo dozvedieť. Ide nám o to, aby sme našim deťom dali alternatívu zážitku propri rozličných pochybných odkresťančených halloweenskych maškarádach. Zvažujeme ešte deň, kedy sa táto udalosť bude konať. Privítame najmä mienku rodičov vzhľadom na to, že sa počas sviatkov veľa cestuje. Sú dve alternatívy, buď v piatok 27. október alebo priliehavejší deň 31. október na vigíliu sviatku Všetkých svätých.

Ranné štvrtkové omše po latinsky

Smernice Rímskeho misála vyzývajú: „Keďže sa však v určité dni častejšie stretajú veriaci z rozličných národov, je vhodné, aby títo veriaci v ľahších nápevoch vedeli po latinsky spievať spoločne aspoň niektoré časti omšového poriadku, najmä vyznanie viery a modlitbu Pána“ (č. 41). Aj počas beatifikačnej omše sme mali možnosť zažiť univerzalitu Cirkvi slávením sv. omše po latinsky. Ako po minulé roky, aj tento rok budú štvrtkové ranné omše po latinsky v novom obrade.