Farské oznamy (22. október 2017, 29. cezročná nedeľa)

 

Liturgický kalendár

Úmysly

Nedeľa

22.10.

29. nedeľa V cezročnom období

(Misijná nedeľa)

7.30 MK + manžel a ostatná rodina
9.00 JV za zdravie a Božiu pomoc pre rodinu
10.30 za farníkov
18.00 + rodičia, brat Dušan a synovec Matej

Pondelok

23.10.

  7.00 + Jana
18.00 JV + Vincent, Angela, Margita, Margaréta, Karol, Marián
Utorok

24.10.

  7.00 za nenarodené dieťa
18.00 JV + Jozef, František, Miroslav a rodičia
Streda

25.10.

  7.00 + Dr. Martin Hrbča, kňaz
18.00 JV + starí rodičia z oboch strán
Štvrtok

26.10.

  7.00 JV + rodičia
18.00 MK + František, Františka a celá rodina

Piatok

27.10.

  7.00 MK + rodičia Beatrix a Jozef
18.00 za zdravie a Božiu pomoc pre Martina

Sobota

28.10.

Sv. Šimona a Júdu, apoštolov, sviatok 7.30 + rodičia Štefan a Štefánia
 

Nedeľa

29.10.

30. nedeľa V cezročnom období 7.30 + manžel Karol, rodičia a bratia Ivan a Ľubomír
9.00 JV + otec František
10.30 JV za farníkov
18.00 MK + Božena, Ondrej a Vladimír

Iniciálky: JV – o. Juraj Vittek, AŠ – o. Andrej Šottník, MK – dp. Martin Kramara

 

 

Zbierka na misie

Dnes je zbierka na misie. Za Vašu veľkodušnosť nech Vás Pán Boh odmení.

Katechéza pre dospelých, detská omša, birmovanci

V utorok budú katechézy pre dospelých. V stredu bude detská sv. omša. V piatok bude ďalšie spoločné stretnutie birmovancov, ktoré sa začne sv. omšou a po nej bude katechéza.

„Večer všetkých svätých“ pre deti

Aj tento rok by sme chceli pripraviť pre naše deti zábavno-kultúrno-duchovný večer s názvom „Večer všetkých svätých“, pri ktorom chceme deťom príťažlivým spôsobom pomôcť lepšie porozumieť tomuto sviatku a kresťanským zvykom. Pod vedením kňazov a animátorov sa budú konať v Pastoračnom centre rozličné hry, scénky, tance, ukazovačky, ktoré budú prepletené katechézou o skutočnom význame sviatku Všetkých svätých a Dušičiek. Deti sa môžu obliecť do šiat, ktoré pripomínajú jednotlivých svätých a tak sa o nich niečo dozvedieť. Ide nám o to, aby sme našim deťom dali alternatívu zážitku propri rozličných pochybných odkresťančených halloweenskych večierkoch a vysvetlili podstatu tohto sviatku. Chceme deťom vysvetliť aj pôvodný kresťanský význam Halloweenu, ktorého karikatúry sa im dnes ponúkajú. Toto podujatie bude v utorok 31. októbra v predvečer sviatku Všetkých svätých od 15.30h. Súčasťou programu bude sv. omša pri sviečkach o 18.00h. Deti i rodičov srdečne pozývame. Dnes o 16.00h je organizačné stretnutie animátorov v Pastorku. Pozývame najmä mládež, aby sa prišla zapojiť do príprav a organizácie.

Zmena času

Upozorňujeme, že v noci z 28. na 29. októbra sa mení čas. O 3.00 hodine letného času sa posúvajú hodiny na 2.00 hodinu stredoeurópskeho času, čiže spíme o hodinu dlhšie.

Spoveď

Blížia sa sviatky Všetkých svätých. Budeme k dispozícii na sv. spoveď ako v prvopiatočný týždeň, každý deň od 17.00h. Nenechávajte si, prosíme, spoveď na budúci týždeň, aby sme Vás stihli vyspovedať, aj vzhľadom na pripravované aktivity s deťmi. Na budúcu nedeľu pre iné povinnosti nebudeme spovedať počas ranných omší o 9.00h a 10.30h.