Farské oznamy (19. november 2017, 33. cezročná nedeľa)

 

Liturgický kalendár

Úmysly

Nedeľa

19.11.

33. nedeľa V cezročnom období 7.30 + rodičia Antónia a Jozef
9.00 JV poďakovanie za 50 rokov života
10.30 za farníkov
18.00 MK za zdravie a Božiu pomoc pre rodinu

Pondelok

20.11.

  7.00 JV za uzdravenie pre Dušana
18.00 MK poďakovanie za 50 rokov života
Utorok

21.11.

Obetovanie Panny Márie, spomienka 7.00 za zdravie a Božiu pomoc pre sestru
18.00 JV + rodičia Jozef a Mária, manžel Jaroslav
Streda

22.11.

Sv. Cecílie, panny a mučenice, spomienka 7.30 za ťažko chorého muža
18.00 JV za uzdravenie Anny
Štvrtok

23.11.

  7.00 MK na úmysel
18.00 JV poďakovanie za 60 rokov života

Piatok

24.11.

Sv. Ondreja Dung-Laka, kňaza a spol., mučeníkov 7.00 JV + manžel
18.00 + rodičia Klára a Július a starí rodičia z oboch strán

Sobota

25.11.

  7.30 JV + rodičia
 

Nedeľa

26.11.

34. nedeľa V cezročnom období

 

KRista KRáľa

7.30 MK za zdravie a Božiu milosť pre rodinu
9.00 + Jozef, Máňa a rodičia
10.30 JV za farníkov
18.00 JV poďakovanie za 80 rokov života

Iniciálky: JV – o. Juraj Vittek, AŠ – o. Andrej Šottník, MK – dp. Martin Kramara

Kancelária

Keďže v pondelok ideme ako farnosť do divadla na predstavenie o sv. Jánovi Pavlovi II., úradné hodiny v tento deň nebudú.

Detská sv. omša, katechézy pre dospelých, spoločné stretnutie birmovancov

Katechézy pre dospelých budú v utorok po sv. omši. V stredu bude detská sv. omša s katechézou pre prvoprijímajúce deti. V piatok bude spoločné stretnutie birmovancov, ktoré sa začne sv. omšou o 18.00h. Po sv. omši bude stretnutie v Pastoračnom centre.

Odpustky na slávnosť Krista Kráľa

Na sviatok Krista Kráľa po každej sv. omši vykonáme krátku pobožnosť. Môžme získať úplné odpustky účasťou na verejnom recitovaní modlitby Ježišu, Vykupiteľ ľudského pokolenia.

Quarantore (40-hodinová eucharistická adorácia)

Na záver cirkevného roka a začiatok Adventu vás opäť pozývame na tzv. Quarantore, 40-hodinovú nepretržitú eucharistickú adoráciu, ktorá sa začne v piatok 1. decembra o 15.00h a skončí sa v nedeľu 3. decembra na 1. adventnú nedeľu ráno o 7.00h. Pobožnosť modlitby 40 hodín sa viaže tradične najmä na čas medzi smrťou a zmŕtvychvstaním Pána Ježiša. Už dopredu Vás pozývame k tejto modlitbe. Bude potom možné sa zapísať na jednotlivé hodiny na hárkoch v kostole, ale aj online na webovej stránke farnosti. Je to silná duchovná príležitosť pre život farnosti, preto to oznamujeme vopred, aby ste s tým mohli počítať.