Farské oznamy (3. decembra 2017, 1. adventná nedeľa)

  

Liturgický kalendár

Úmysly

Nedeľa

3.12.

1. ADVENTNÁ nedeľa 7.30 za zdravie a Božiu pomoc pre rodinu
9.00 JV + dcéra Barbara
10.30 za farníkov
18.00 MK + Anna

Pondelok

4.12.

  6.30 JV za Božiu pomoc pre Miroslavu a jej rodinu
18.00 MK za zdravie a Božiu pomoc pre Barboru, Ingrid, Nora a Rasťa
Utorok

5.12.

  6.30 MK poďakovanie
18.00 MG + rodičia z oboch strán
Streda

6.12.

Sv. Mikuláša, biskupa, ľubov. spomienka 6.30 JV poďakovanie za dar života
18.00 MK + rodičia, starí rodičia a krstní rodičia
Štvrtok

7.12.

Sv. Ambróza, biskupa a učiteľa Cirkvi 6.30 MK za Božiu pomoc pre Karola a Roberta s rodinami
18.00 JV + manželka Oľga

Piatok

8.12.

Nepoškvrnené počatie Panny Márie, slávnosť 6.30 JV odprosenie za všetky nenarodené deti
18.00 MK za farníkov

Sobota

9.12.

  7.30 JV za duše v očistci
 

Nedeľa

10.12.

2. ADVENTNÁ nedeľa 7.30 MK poďakovanie za dar krstu
9.00 + sestra Jozefína, brat Anton, rodičia a starí rodičia z oboch stránh
10.30 MK za farníkov
18.00 + švagriná Drahoslava

Iniciálky: JV – o. Juraj Vittek, AŠ – o. Andrej Šottník, MK – dp. Martin Kramara, MG – P. Milan Grossman, CM

Zbierka na charitu

Dnes po sv. omši bude jesenná zbierka na Katolícku charitu.

Stretnutie seniorov, vianočné oblátky

V pondelok 4. decembra 2016 o 15.30h bude v Pastoračnom centre stretnutie klubu kresťanských seniorov. Dnes po sv. omši si môžete v pastorku zakúpiť vianočné oplátky, ktoré napiekli naši seniori. Vstup do pastorka bude otvorený zvonka.

Prednáška a výstava Beltlehemov

V rámci zbližovania členov jednotlivých seniorských zoskupení naši seniori usporiadajú stretnutie s členmi denných petržalských centier spojené s prednáškou O priateľstve a ľudských vzťahoch v priestoroch pastoračného centra v stredu 6.12. 2017, začiatok o 9:30 h. Prednášať bude o. Juraj Vittek. Po prednáške otvoríme výstavu betlehemov. Betlehemy bude možno vidieť v nedeľu od 9.00h do 12.00h a v pondelok, stredu a piatok  od 16.00 do 18.00h.

Detská sv. omša, katechézy pre dospelých, birmovanci, farská knižnica

V utorok po sv. omši bude mať katechézu len skupina o. Juraja. V stredu bude detská sv. omša s katechézou pre prvoprijímajúce deti. Po svätej omši príde navštíviť naše nielen prvoprijímajúce deti svätý Mikuláš. Všetky deti srdečne pozývame. Farská knižnica bude v tomto týždni otvorená až od 17.15h.

Rorátne sv. omše

V advente Vás pozývame na rorátne sv. omše na úsvite pri sviečkach. V našej farnosti budeme roráty sláviť každý deň o 6:30 hod. Na zvýraznenie očakávania prichádzajúceho Pána, budeme tieto rorátne sv. omše sláviť ad orientem, teda orientovaní počas eucharistickej modlitby smerom na Východ. Zároveň vás pozývame, aby ste si priniesli lampášik – symbol živej viery (lampášik je možné kúpiť aj v sakristii). Ten budeme každý deň na roráty nosiť z domu zažatý ako vyjadrenie živej a horiacej viery. Vo štvrtok bude rorátna omša po latinsky s gregoriánskym spevom. Deti, rodiny a študentov pozývame každý adventný piatok po sv. omši na raňajky do pastoračného centra.

Spev starobylého mariánskeho hymnu Akatist

V piatok po večernej slávnostnej svätej omši zaspievame s veriacimi tunajšej gréckokatolíckej farnosti starobylý východný mariánsky hymnus Akatist k Bohorodičke.

Duchovná adopcia počatého dieťaťa

Iniciatíva 9 mesiacov za život v spolupráci s našou farnosťou vás pozýva na svätú omšu, ktorú bude sláviť vincentín P. Milan Grossmann, CM. v utorok 5. 12. o 18:00 a v ktorej chceme každého z vás pozvať k Duchovnej adopcii počatého dieťaťa, ktoré je v ohrození života v lone matky. Pozývame tiež otcov a tehotné mamičky, ktoré prijmú osobitné požehnanie. Pred svätou omšou sa budeme modliť posvätný ruženec s tematickými zamysleniam od 17.30 hod.

Obnovenie zasvätenia Panne Márii

V spolupráci so spoločenstvom putovnej sošky Panny Márie „Rosa Mystica“ vás pozývame na budúcu nedeľu 10. 12. 2017 obnoviť si zasvätenie Panne Márii. Spoločenstvo sa bude od 10.00h v kostole modliť posvätný ruženec a na konci omše si obnovíme zasvätenie Panne Márii. Po sv. omši bude v Pastoračnom centre malé agapé.

Dobrá novina

Aj tento rok sa chceme zapojiť do koledníckej akcie Dobrá novina.  Pozývame všetky deti, ktoré by sa chceli stať koledníkmi na spoločné stretnutie, ktoré bude dnes o 16.00h (stretávka pred kostolom). Koledovať sa pôjde 26.12.

Adventná misijná burza

Občianske združenie DOBROTA PRE AFRIKU srdečne pozýva všetkých záujemcov a priateľov misií na Adventnú misijnú burzu, ktorá sa bude konať 9. decembra (sobota) v čase od 10.00 do 17.00h. v Pastoračnom centre Kostola sv. rodiny v Petržalke. Môžete tu nájsť vianočný darček pre svoje deti a blízkych. Nájdete tu hračky, knihy pre deti, rôzne a bižutériu z Afriky. V ponuke bude aj ochutnávka pravej africkej kávy a čaju. Nákupom podporíte vzdelávanie a výživu chudobných detí v Južnom Sudáne a v Stredoafrickej republike. Viac informácii nájdete na plagátiku na nástenke a na webstránke www.dobrotapreafriku.sk .

Spovedanie chorých k Vianociam

Tento týždeň pre neprítomnosť o. Andreja bude spovedanie počas omší obmedzené. Prosíme, aby ste nám v sakristii alebo v kancelárii nahlásili chorých, ktorí by sa chceli vyspovedať k Vianociam doma.