Farské oznamy (2. adventná nedeľa, 10. december 2017)

 

 

 

Liturgický kalendár

Úmysly

Nedeľa

10.12.

2. ADVENTNÁ nedeľa

Biblická nedeľa

7.30 MK na úmysel
9.00 + sestra Jozefína, brat Anton, rodičia a starí rodičia z oboch strán
10.30 MK za farníkov
18.00 + švagriná Drahoslava

Pondelok

11.12.

  6.30 poďakovanie za dar krstu
18.00 MK + manžel Vladimír (1. výr.)
Utorok

12.12.

Prebl. Panny Márie Guadalupskej, ľub. spom. 6.30 za ochranu ľudskej rodiny
18.00 MK + Ján, Anežka a rodičia
Streda

13.12.

Sv. Lucie, panny a mučenice, spomienka 6.30 + otec Karol
18.00 MK + Mária, manžel a syn
Štvrtok

14.12.

Sv. Jána z Kríža, kňaza a učiteľa Cirkvi, spom. 6.30 za zdravie a Božiu pomoc pre sestru a brata s rodinou
18.00 MK + manžel Štefan a rodičia z oboch strán

Piatok

15.12.

  6.30 za nové povolania
18.00 MK + matka Anna, stará matka Anna, sestra Helena, Ján, Anton, Štefan, Marta a Štefan

Sobota

16.12.

  7.30 + strýko
     

Nedeľa

17.12.

3. ADVENTNÁ nedeľa

Nedeľa GAUDETE

7.30 za ďalšiu Božiu pomoc
9.00 MK + rodičia Vít, Pavol a Oľga
10.30 JV za farníkov
18.00 JV + rodičia Juraj a Jarmila

Iniciálky: JV – o. Juraj Vittek, AŠ – o. Andrej Šottník, MK – dp. Martin Kramara

 

Vianočné oblátky, výstava betlehemov, misijná burza

Dnes po dopoludnajších svätých omšiach si v Pastoračnom centre môžete zakúpiť vianočné oblátky, ktoré pripravili naši seniori. Zároveň Vás pozývame na výstavu betlehemov, ktorá je inštalovaná v
priestoroch Pastoračného centra. Výstava bude trvať do 17. decembra a bude otvorená v pondelok, stredu
a piatok od 16.00-18.00h.V nedeľu od 8.30 do 12.00h. a od 16.00-18.00h. Zároveň ešte dnes môžete v Pastoračnom centre po doobedňajších sv. omšiach navštíviť Adventnú misijnú burzu. Nájdete tu hračky, knihy pre deti, oblečenie a bižutériu z Afriky. V ponuke bude aj ochutnávka pravej africkej kávy a čaju. Nákupom podporíte vzdelávanie a výživu chudobných detí v Južnom Sudáne a v Stredoafrickej republike.

Detská sv. omša, katechézy pre dospelých, birmovanci

V utorok po sv. omši bude mať katechézu len skupina o. Andreja. V stredu bude detská sv. omša s katechézou pre prvoprijímajúce deti.

Rorátne sv. omše

Pozývame vás na rorátne sv. omše na úsvite pri sviečkach. V našej farnosti budeme roráty sláviť od pondelka do piatku o 6.30h. Na zvýraznenie očakávania prichádzajúceho Pána slávime tieto rorátne sv. omše ad orientem, teda orientovaní počas eucharistickej modlitby smerom na Východ. Zároveň vás pozývame, aby ste prichádzali z domu so zažatým lampášikom, ktorý vyjadruje živú a horiacu viery. Vo štvrtok bude rorátna omša po latinsky s gregoriánskym spevom. Deti, rodiny a študentov pozývame každý adventný piatok po sv. omši na raňajky do pastoračného centra.

Vianočná spoveď

Spoločná svätá spoveď za účasti viacerých spovedníkov bude v našej farnosti najbližšiu sobotu od 15.00-17.00h. Ďalšie možnosti spovede v Petržalke sú v nedeľu od 15.00h v kostole Sedembolestnej a nasledujúci pondelok od 15.00h na Daliborovom námestí. Prosíme, aby ste si sv. spoveď nenechávali na posledné dni pred sviatkami, aby sme mohli vyspovedať tých, ktorí to súrne potrebujú.

Zapisovanie omší

Od pondelka, po rannej a večernej svätej omši cez týždeň bude možnosť v sakristii zapisovať úmysly omší na prvý polrok 2018. Kvôli veľkému záujmu je možné zapísať pre každého len jednu omšu v nedeľu a jednu cez týždeň – viac neskôr, keď zostane miesto.

Dobrá novina

Aj tento rok sa chceme zapojiť do koledníckej akcie Dobrá novina.  Pozývame všetky deti, ktoré by sa chceli stať koledníkmi na spoločné stretnutie, ktoré bude dnes o 15.00h (stretávka pred kostolom). Koledovať sa pôjde 26.12.

Sviatok Panny Márie Guadalupskej

V utorok 12.12. vás všetkých pozývajú Misionári verbisti spoločne osláviť sviatok Guadalupskej Panny Márie v kostole sv. Arnolda Janssena na Krupinskej 2. Na tento sviatok je možné v tomto kostole získať úplné odpustky. Program sa začne o 17.30 prezentáciou o Panne Márii Guadalupskej, po nej o 18:30 bude slávnostná sv. omša. Hlavným celebrantom bude dp. Ján Kušnír SVD. Zároveň vás misionári verbisti budúcu nedeľu 17. decembra od 9.00 do 13.00 pozývajú na misijný jarmok, ktorý sa uskutoční pri kostole sv. Arnolda Janssena na Krupinskej 2. Výťažok pôjde P. Michalovi Marhefkovi SVD do Ruska.

Koncert ku cti sv. Martina

V pondelok 11.12. 2017 sa o 17.00 hod. uskutoční v Katedrále sv. Martina koncert piesní publikovaných v novom maďarskom spevníku s názvom Piesne na počesť biskupa svätého Martina. Po koncerte začne o 18.00 hod. sv. omša v latinskom jazyku, ktorej hlavným celebrantom bude bratislavský arcibiskup Mons. Stanislav Zvolenský a kazateľom bude szombathelyský biskup Mons. János Székely.

Spovedanie chorých k Vianociam

Tento týždeň pre neprítomnosť o. Juraja bude spovedanie počas omší obmedzené. Prosíme, aby ste nám v sakristii alebo v kancelárii nahlásili chorých, ktorí by sa chceli vyspovedať k Vianociam doma.