Farské oznamy (7. január 2018, nedeľa Pánovho krstu)

 

Liturgický kalendár

Úmysly

Nedeľa

7.1.

Krst KRISTA PÁNA,

sviatok

7.30 za zdravie a Božiu pomoc pre rodinu
9.00 JV + Ester a Ján
10.30 MK za farníkov
18.00 JV + rodičia z oboch strán

Pondelok

8.1.

bl. Titusa Zemana, kňaza a mučeníka, spom. 7.00 za obrátenie členov rodiny a kolegýň
18.00 JV + rodičia
Utorok

9.1.

  7.00 JV + Ján a Štefan
18.00 + manželia Helena a Andrej
Streda

10.1.

  7.00 + otec Peter
18.00 JV za duše v očistci
Štvrtok

11.1.

  7.00 + manžel Ladislav, rodičia a starí rodičia z oboch strán
18.00 MK za zdravie a Božiu pomoc

Piatok

12.1.

  7.00 JV za Božie požehnanie pre rodinu
18.00 + rodičia Andrej a Anna a ostatná rodina

Sobota

13.1.

  8.00 za Ružencové bratstvo
 

Nedeľa

7.1.

2. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ 7.30 JV + rodičia Štefan a Emília
9.00 + rodičia Melánia a Štefan
10.30 JV za farníkov
18.00 MK + priateľ Vladimír

Iniciálky: JV – o. Juraj Vittek, AŠ – o. Andrej Šottník, MK – dp. Martin Kramara 

Stretnutie seniorov

V pondelok 8. januára o 15:30h bude v Pastoračnom centre stretnutie klubu kresťanských seniorov. Program a pozvánka sú na nástenke pri vchode do kostola. Všetkých srdečne pozývame.

Detská omša, katechéza pre dospelých, stretnutie birmovancov

Tento týždeň pokračujú pravidelné pastoračné aktivity: detská sv. omša v stredu, katechéza pre dospelých v utorok i stretnutie birmovancov v piatok.

Stretnutie ružencového bratstva

RB oznamuje, že v sobotu 13. januára 2018 o 7.30h bude stretnutie členov ružencového bratstva. Začne sa modlitbou sv. ruženca o 7.30h a po ňom o 8.00h bude svätá omša.

Popoludnie spoločenských hier

Srdečne pozývame všetkých na herné popoludnie v pastoračnom centre, ktoré sa uskutoční v nedeľu 14.1. od 15:00. Organizátori zabezpečia dostatok modernych spoločenských hier pre deti i dospelých, ale môžete si priniesť aj vlastné. Pozývame zahrať sa rôzne typy hier, či ich poznáte, alebo nepoznáte, aby sme aj touto formou utužili naše farské spoločenstvo.

Organizačné stretnutie – Farská zábava

Zajtra (pondelok) o 19,45h pozývame všetkých, ktorí by boli ochotní pomôcť pri organizácii tohtoročnej farskej zábavy, na organizačné stretnutie.

Slávenie prvej liturgickej spomienky bl. Titusa Zemana

Liturgická spomienka na blahoslaveného Titusa Zemana bola určená na 8. januára, teda na deň, kedy v roku 1969 vstúpil do večnosti. Možnosť prvého liturgického slávenia tejto spomienky pripadá na pondelok 8. januára 2018. Bratislavský arcibiskup Mons. Stanislav Zvolenský odporúča vo všetkých farnostiach sláviť v tento deň votívnu svätú omšu o bl. Titusovi Zemanovi. On sám bude v tento deň sláviť sv. omšu o 17.30 hod. v Kostole Sedembolestnej Panny Márie vo Vajnoroch.