Farské oznamy (14. január 2018, 2. cezročná nedeľa)

 

 

Liturgický kalendár

Úmysly

Nedeľa

14.1.

2. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ 7.30 JV + rodičia Štefan a Emília
9.00 + rodičia Melánia a Štefan
10.30 JV za farníkov
18.00 MK + priateľ Vladimír

Pondelok

15.1.

  7.00 + Magdaléna (1. výr.)
18.00 MK + rodičia Ondrej a Mária
Utorok

16.1.

  7.00 JV + Romana a Jozef
18.00 + Ignác, Mária a Štefan
Streda

17.1.

Sv. Antona, opáta, spomienka 7.00 MK + Mária, Karol a Michal
18.00 JV + rodičia Mária a Ján
Štvrtok

18.1.

  7.00 JV + rodičia Mária a Daniel
18.00 + Loreta – Vit

Piatok

19.1.

  7.00  
18.00 JV + rodičia Alojz, Mária, brat Jozef a starí rodičia z oboch strán

Sobota

20.1.

  7.30 JV + Ján (30. deň)
     

Nedeľa

21.1.

3. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ 7.30 MK + pradedo
9.00 za zdravie a Božiu pomoc pre rodinu a dary Ducha Svätého
10.30 JV za farníkov
18.00 + rodičia, starí rodičia a svokrovci

Iniciálky: JV – o. Juraj Vittek, AŠ – o. Andrej Šottník, MK – vdp. Martin Kramara

 

Popoludnie spoločenských hier

Srdečne pozývame všetkých na herné popoludnie v pastoračnom centre, ktoré sa uskutoční dnes, (v nedeľu 14.1.) od 15:00 do 18:00. Organizátori zabezpečia dostatok moderných spoločenských hier pre deti i dospelých, ale môžete si priniesť aj vlastné. Pozývame zahrať sa rôzne typy hier, či ich poznáte, alebo nepoznáte, aby sme aj touto formou utužili naše farské spoločenstvo.

Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov

Od 18. do 25. januára je týždeň modlitieb za jednotu kresťanov.

Katechézy

V utorok po sv. omši budú katechézy pre dospelých. V stredu bude detská sv. omša.

Dátum prvého svätého prijímania

V stredu po detskej omši pozývame rodičov prvoprijímajúcich detí na krátke stretnutie, pri ktorom sa dohodneme definitívne na dátume slávnosti prvého svätého prijímania.

Farská zábava

Ako ste sa mohli dočítať v našom Hlase Svätej rodiny, chystáme aj tento rok farskú zábavu, ktorá sa bude konať túto sobotu 20. januára 2017. Mottom tohtoročnej zábavy sú slová svätého Pavla: „Už nie ste cudzinci ani prišelci, ale patríte do Božej rodiny.“ Všetkých Vás srdečne pozývame. Súčasťou zábavy bude aj krátky kultúrny program, ktorí si pripravia niektorí z Vás farníkov. Je to príležitosť neformálne sa spoznať s ľuďmi z farnosti a utužiť farské spoločenstvo, a samozrejme sa zabaviť. Počas zábavy sa bude podávať guláš. Ostatné občerstvenie bude z toho, čo kto prinesie. Súčasťou zábavy bude aj tombola. Výťažok z nej venujeme domu Betlehem sestier Misionárok Lásky svätej Matky Terezy, ktorý sa nachádza v našej farnosti na Rovniankovej ul. Ak by niekto chcel priniesť cenu do tomboly, prosíme, aby ste ju priniesli na faru najneskôr do piatka večera. Dnes po sv. omšiach bude možné získať lístky na toto podujatie. Účastnícky poplatok je 10 €.

Registrácia na Národné stretnutie mládeže

Vo štvrtok 18. januára sa začína registrácia na Národné stretnutie mládeže P18, ktoré sa bude konať 26.-29. júla 2018. Pozývame všetkých mladých prihlásiť sa čím skôr za výhodných podmienok (registrácia v prvý deň 18. januára je za 18 €, potom sa zvýši). Viac informácií o celom podujatí aj o Odvážnom roku je na stránke www.narodnestretnutiemladeze.sk