Farská zábava

Je to príležitosť neformálne sa spoznať s ľuďmi z farnosti a utužiť farské spoločenstvo, a samozrejme sa zabaviť. Počas zábavy sa bude podávať guláš. Ostatné občerstvenie bude z toho, čo kto prinesie. Súčasťou zábavy bude aj tombola. Výťažok z nej venujeme domu Betlehem sestier Misionárok Lásky svätej Matky Terezy, ktorý sa nachádza v našej farnosti na Rovniankovej ul. Ak by niekto chcel priniesť cenu do tomboly, prosíme, aby ste ju priniesli na faru najneskôr do piatka večera.

Facebook event tu.