Farské oznamy (21. januára 2018, 3. cezročná nedeľa)

 

Liturgický kalendár

Úmysly

Nedeľa

21.1.

3. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ 7.30 MK + pradedo
9.00 za zdravie a Božiu pomoc pre rodinu a dary Ducha Svätého
10.30 JV za farníkov
18.00 + rodičia, starí rodičia a svokrovci

Pondelok

22.1.

  7.00 MK + rodičia z oboch strán a babka
18.00 + rodičia a starí rodičia
Utorok

23.1.

  7.00 za Božiu pomoc pre Danielku a rodinu
18.00 JV + brat Milan, rodičia a starí rodičia
Streda

24.1.

Sv. Františka Saleského, biskupa a učiteľa Cirkvi 7.00 za Božiu pomoc pre Lauru a rodinu
18.00 JV + najbližšia rodina
Štvrtok

25.1.

Obrátenie sv. Pavla, apoštola, sviatok 7.00 JV + Mária a rodičia
18.00 + rodičia Jozef a Antónia

Piatok

26.1.

Sv. Timoteja a Títa, biskupov, spomienka 7.00 JV za uzdravenie Miška
18.00 MK + rodičia Jozef a Mária, dcéra Zuzana, manžel František

Sobota

27.1.

  7.30 + Jozef Lazík
     

Nedeľa

28.1.

4. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ 7.30 JV + rodičia Mária a Ján
9.00 za Božiu pomoc pre Martinku a jej rodinu
10.30 JV za farníkov
18.00 MK za zdravie a Božiu pomoc pre rodinu

Iniciálky: JV – o. Juraj Vittek, AŠ – o. Andrej Šottník, MK – vdp. Martin Kramara

 

 

Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov

Do štvrtka 25. januára pokračuje týždeň modlitieb za jednotu kresťanov.

Katechézy

V utorok po sv. omši budú katechézy pre dospelých. V stredu bude detská sv. omša, v piatok stretnutie birmovancov. S rodičmi sme dohodli dátum slávnosti prvého svätého prijímania našich detí na Turíčnu nedeľu 20. mája o 11.00h.

Spomienka sv. Jána Almužníka

V utorok 23. januára 2018, v deň spomienky sv. Jána Almužníka, bude o 17.00 hod. sláviť bratislavský arcibiskup Mons. Stanislav Zvolenský svätú omšu v Katedrále sv. Martina, kde sú uložené telesné ostatky tohto svätca. Všetci sú srdečne pozvaní.

Modlitbové trojdnie

V tomto týždni v piatok, v sobotu a v nedeľu (26. – 28. januára 2018) sa bude v uršulínskom kostole v Bratislave konať modlitbové trojdnie hnutia Modlitby matiek. Modlitba sa začína vždy o 17.00 hod. Bližšie informácie sú na plagáte na výveske.

Biblia pre všetkých

Arcidiecézny katechetický úrad v Bratislave ponúka veriacim farností Bratislavskej arcidiecézy možnosť zapojiť sa do 7. ročníka biblickej súťaže Biblia pre všetkých. Vybraná kniha Svätého písma pre tohtoročnú súťaž je Evanjelium podľa Marka. Súťaž vytvára priestor nielen pre nadobúdanie nových vedomostí zo Svätého písma, ale má predovšetkým napomáhať prehlbovanie osobného a komunitného vzťahu k Bohu (porov. Verbum Domini 73, 124). Súťaž bude aj tento rok prebiehať na farskej, dekanátnej a napokon diecéznej úrovni. Zapojiť sa do nej môžu veriaci bez obmedzenia veku, vždy v trojčlenných, ľubovoľne vytvorených družstvách vo farnosti. Je potrebné, aby jednotlivé družstvá poslali prihlášky do súťaže po potvrdení miestnym farárom do konca februára. Prihlášky môžete dostať u o. Andreja.