Farské oznamy (4. februára 2018, 5. cezročná nedeľa)

 

Liturgický kalendár

Úmysly

Nedeľa

4.2.

5. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ 7.30 + rodičia Mária, Ján a Štefan
9.00 MG + Ján, Cecília, Mária a starí rodičia
10.30 za farníkov
18.00 JV + babka Júlia, Ján a rodičia

Pondelok

5.2.

Sv. Agáty, panny a mučenice – spomienka 7.00 JV za zdravie a Božie požehnanie pri príležitosti 40. výročia manželstva
18.00 za Božiu pomoc pri pôrode a za zdravie rodičky i dieťaťa
Utorok

6.2.

Sv. Pavla Mikiho a spoločníkov, mučeníkov 7.00 + Alžbeta a Štefánia
18.00 JV za zdravie a Božiu pomoc pre rodinu
Streda

7.2.

  7.00 + Margita
18.00 JV + Ján, Mária a Jozef
Štvrtok

8.2.

Sv. Jozefína Bakhity, panny, ľubovoľná spomienka 7.00 JV za uzdravenie Miška
18.00 + rodičia z oboch strán

Piatok

9.2.

  7.00 JV + starí rodičia z oboch strán
18.00 za zdravie a Božiu pomoc pre rodinu

Sobota

10.2.

Sv. Školastiky, panny, spomienka 7.30 za zdravie a Božiu pomoc pre rodinu
 

Nedeľa

11.2.

6. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ 7.30 JV + Júlia, Gejza, Karol, Jozef a Imrich
9.00 + Vít, Anna a ich rodičia
10.30 JV za farníkov
18.00 + rodičia z oboch strán: Teodor, Mária, Jozef a Gabriela

Iniciálky: JV – o. Juraj Vittek, AŠ – o. Andrej Šottník, MK – vdp. Martin Kramara, MG – vdp. Marián Gavenda

 

Stretnutie klubu kresťanských seniorov

V pondelok 5. februára 2018 bude o 15:30 v Pastoračnom centre stretnutie klubu kresťanských seniorov. Program a pozvánka sú na nástenke pri vchode do kostola.

Sv. omša s kardinálom

V pondelok 5. februára 2018 o 17:00 bude v Katedrále sv. Martina sláviť sv. omšu p. kardinál Gerhard Ludwig Müller, emeritný prefekt Kongregácie pre náuku viery. Svätá omša bude v latinskom jazyku, homília bude prekladaná z nemeckého jazyka do slovenčiny. Všetci sú srdečne pozvaní.

Katechézy

V utorok po sv. omši budú katechézy pre dospelých. V stredu bude detská sv. omša. V piatok po sv. omši bude stretnutie birmovancov.

Lectio divina

V stredu 7. februára 2018 o 20:00 bude bratislavský arcibiskup Mons. Stanislav Zvolenský v Katedrále sv. Martina viesť modlitbové stretnutie spôsobom Lectio divina s názvom „Mária patrí Pánovi, a preto aj sestrám a bratom“.

Deň modlitby za obete obchodovania

Slovenská katolícka charita pri príležitosti Medzinárodného dňa modlitby a povedomia o obchodocaní s ľuďmi si vás dovoľuje srdečne pozvať na modlitbové stretnutie za obete obchodovania, v ktorom sa spojíme s celým svetom za sprievodu spevov z Taizé v podaní zboru Chorus Salvatoris. Stretnutie sa uskutoční vo štvrtok 8. februára, v deň liturgickej spomienky na sv. Jozefínu Bakhitu, a to v kostole Milosrdných bratov na námestí SNP v Bratislave po sv. omši o 19:30. V tento deň vás pozývajú aj misionári Verbisti na sv. omšu o 18:30 do kostola sv. Arnolda Janssena na Krupinskej ulici.

Pomazanie chorých

V nedeľu 11.2.2017 si pripomíname Svetový deň chorých. V sobotu ráno počas sv. omše budeme v našom kostole udeľovať sviatosť pomazania chorých tým, ktorí majú vážnu chorobu a sú disponovaní na prijatie sviatosti (v stave posväcujúcej milosti).