Farské oznamy (11. február 2018, 6. cezročná nedeľa)

 

Liturgický kalendár

Úmysly

Nedeľa

11.2.

6. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ 7.30 JV + Júlia, Gejza, Karol, Jozef a Imrich
9.00 + Vít, Anna a ich rodičia
10.30 JV za farníkov
18.00 MK + rodičia z oboch strán: Teodor, Mária, Jozef a Gabriela

Pondelok

12.2.

  7.00 za spoločenstvo chorých
18.00 MK + Ivanka, rodičia a ostatná rodina
Utorok

13.2.

  7.00 + kňazi Jozef a Rudolf
18.00 JV + rodičia, starí rodičia a ostatná rodina
Streda

14.2.

POPOLCOVÁ STREDA 7.00 na úmysel za rodinu
18.00 JV za odpustenie a uzdravenie vzťahov v rodine
Štvrtok

15.2.

  7.00 JV za uzdravenie Miška
18.00 za zdravie a Božiu pomoc pre rodinu

Piatok

16.2.

  7.00 JV + rodičia a brat Peter
18.00 + otec a brat

Sobota

17.2.

  7.30 MK za Božiu pomoc pre Juraja
     

Nedeľa

18.2.

1. PÔSTNA NEDEĽA 7.30 + Alexander, Helena a Anton
9.00 MK za zdravie a Božie požehnanie pre rodičov
10.30 za farníkov
18.00 MK + manžel Karol, rodičia a bratia

Iniciálky: JV – o. Juraj Vittek, AŠ – o. Andrej Šottník, MK – vdp. Martin Kramara

 

Zbierka na charitu

Na budúcu nedeľu bude jarná zbierka na charitu. Za vaše milodary vás Pán Boh odmeň! Na nástenke nájdete plagátik s informáciami o použití prostriedkov zo zbierky na charitu.

Katechézy

V utorok po sv. omši budú katechézy pre dospelých. 

Popolcová streda

Popolcovou stredou sa začína Pôstne obdobie. Popolcová streda je deň pôstu a zdržiavania sa mäsitého pokrmu (od 14. roku), ktoré sa nemôže nehradiť iným skutkom pokánia. Pôst znamená, že sa môžeme iba raz do dňa dosýta najesť (pričom možno prijať trochu pokrmu ešte dvakrát v priebehu dňa – od 18. do 60. roku života). Otec Arcibiskup Stanislav Zvolenský bude v tento deň sláviť sv. omšu v Katedrále sv. Martina o 17.00.

Pobožnosť krížovej cesty

V pôstnom období bude bývať pobožnosť krížovej cesty každý piatok a nedeľu vždy o 17:15. Ak chcú viesť krížovú cestu aj niektoré spoločenstvá, prosíme, aby sa zapísali na hárok pri sakristii. V piatky pôstneho obdobia sa budú aj naši otcovia biskupi modliť krížovú cestu v Katedrále sv. Martina o 20.00.

Krížová cesta v Marianke

Farnosť Povýšenia svätého Kríža na Daliborovom námestí organizuje na budúcu nedeľu autobus na pobožnosť krížovej cesty do Marianky. Odchody autobusu sú na plagátiku na nástenke. Naša farnosť bude viesť krížovú cestu v na 3. pôstnu nedeľu, 4. marca.

Poďakovanie za vznik arcidiecézy

Srdečne pozývame všetkých veriacich Bratislavskej arcidiecézy zúčastniť sa v sobotu 17. februára 2018 o 10.00 hod. svätej omše na poďakovanie pri príležitosti 10. výročia vzniku našej arcidiecézy, ktorú bude v Katedrále sv. Martina sláviť bratislavský arcibiskup Mons. Stanislav Zvolenský.

Pôstna krabička

Slovenská katolícka charita (SKCH) pripravila na aktuálne pôstne obdobie už siedmy ročník kampane Pôstna krabička pre Afriku. Pre vás, ktorí sa do kampane aktívne zapojíte, je pripravený aj špeciálny darček v podobe hudobného CD – Dar lásky, ktoré je súčasťou každej obálky s pôstnou krabičkou. Pôstne krabičky sú k dispozícii v predsieni kostola. Viac informácií nájdete na plagáte a www.postnakrabicka.sk .

Deň otvorených dverí

Gymnázium Svätej rodiny na Gercenovej ulici 10 pozýva všetkých záujemcov o 8-roční štúdium na deň otvorených dverí, ktorý bude v utorok 13. februára 2018 od 9:00 do 17:00. V škoslkom roku 2018/2019 gymnázium otvára jednu triedu 8-ročného gymnázia s počtom žiakov 26.