Farské oznamy (2. pôstna nedeľa, 25. 2. 2018)

 

Liturgický kalendár

Úmysly

Nedeľa

25.2.

2. PÔSTNA NEDEĽA 7.30 MK + otec Viliam
9.00 poďakovanie za 60 rokov života
10.30 MK za farníkov
18.00 JV + manžel Rudolf , jeho rodičia, starí rodičia, Kristína a ostatní príbuzní

Pondelok

26.2.

  7.00 + starí rodičia
18.00 MK + otec Ján a manžel Jozef
Utorok

27.2.

  7.00 + rodičia a starí rodičia
18.00 JV + Alexander a Jozef
Streda

28.2.

  7.00 + Zdenka
18.00 JV za zdravie a Božiu pomoc pre rodinu
Štvrtok

1.3.

  7.00 JV za uzdravenie vzťahov v rodine
18.00 MK poďakovanie za 70 rokov života

Piatok

2.3.

  7.00 JV za zdravie a Božiu pomoc pre Ericha
18.00 + manželka, rodičia a súrodenci

Sobota

3.3.

  8.00 JV za členov Ružencového bratstva
     

Nedeľa

4.3.

3. PÔSTNA NEDEĽA 7.30 + dcéra
9.00 JV + Ivona a rodičia z oboch strán
10.30 za farníkov
18.00 MK za zdravie a Božiu pomoc pre rodinu

Iniciálky: JV – o. Juraj Vittek, AŠ – o. Andrej Šottník, MK – vdp. Martin Kramara

 

Katechézy

V utorok po sv. omši budú katechézy pre dospelých. V stredu bude detská sv. omša.

Pobožnosť krížovej cesty

V pôstnom období mávame pobožnosť krížovej cesty každý piatok a nedeľu vždy o 17:15. Ak chcú viesť krížovú cestu aj niektoré spoločenstvá, prosíme, aby sa zapísali na hárok pri sakristii. V piatky pôstneho obdobia sa budú aj naši otcovia biskupi modliť krížovú cestu v Katedrále sv. Martina o 20.00.

Krížová cesta v Marianke

Farnosť Povýšenia svätého Kríža na Daliborovom námestí organizuje každú pôstnu nedeľu autobus na pobožnosť krížovej cesty do Marianky. Odchody autobusu sú na plagátiku na nástenke. Naša farnosť bude viesť krížovú cestu v na budúcu nedeľu, 4. marca. Z tohto dôvodu nebude na budúcu nedeľu krížová cesta v našom kostole.

Stretnutie ružencového bratstva

RB oznamuje, že v sobotu 3. marca 2018 o 7.30h bude stretnutie členov ružencového bratstva. Začne sa modlitbou sv. ruženca o 7.30h a po ňom o 8.00h bude svätá omša.

Prvý piatok

Tento týždeň budeme spovedať k prvému piatku každý deň večer od 17.00h a keď biude potrebné i cez sv. omše. Veľmi Vás prosíme, aby ste si sv. spoveď nenechávali až na štvrtok a piatok a tiež aby ste podľa možnosti prichádzali pred sv. omšou. V knihe obradu pokánia čítame: „Veriacich treba viesť k tomu, aby si zvykli pristupovať k sviatosti pokánia mimo sv. omše, najmä v stanovených hodinách“ (OP 13).