Farské oznamy (1. pôstna nedeľa, 18. 2. 2018)

 

 

Liturgický kalendár

Úmysly

Nedeľa

18.2.

1. PÔSTNA NEDEĽA 7.30 + Alexander, Helena a Anton
9.00 MK za zdravie a Božie požehnanie pre rodičov
10.30 za farníkov
18.00 MK + manžel Karol, rodičia a bratia

Pondelok

19.2.

  7.00 MK + Jozef a Helena
18.00 + rodičia Anna, Štefan a švagor Marián
Utorok

20.2.

  7.00 + Veronika, Karolína
18.00 MK + Štefan a Juraj
Streda

21.2.

  7.00 + rodičia, Agáta a Anna
18.00 MK + Margita, Jozef, Peter a Ivan
Štvrtok

22.2.

Katedra sv. Petra, apoštola, sviatok 7.00 za zdravie a Božiu pomoc pre rodinu
18.00 MK za pokoj v rodine

Piatok

23.2.

  7.00 MK + Ján – Roman
18.00 + František a Vilma a rodičia z oboch strán

Sobota

24.2.

  7.30 poďakovanie za 23 rokov manželstva
 

Nedeľa

25.2.

2. PÔSTNA NEDEĽA 7.30 MK + otec Viliam
9.00 poďakovanie za 60 rokov života
10.30 MK za farníkov
18.00 JV + manžel Rudolf , jeho rodičia, starí rodičia, Kristína a ostatní príbuzní

Iniciálky: JV – o. Juraj Vittek, AŠ – o. Andrej Šottník, MK – vdp. Martin Kramara

 

Zbierka na charitu

Dnes po sv. omši bude jarná zbierka na charitu. Za vaše milodary vás Pán Boh odmeň! Na nástenke nájdete plagátik s informáciami o použití prostriedkov zo zbierky na charitu.

Katechézy

V utorok po sv. omši budú katechézy pre dospelých. V stredu bude detská sv. omša. V piatok po sv. omši bude katechéza birmovancov.

Pobožnosť krížovej cesty

V pôstnom období mávame pobožnosť krížovej cesty každý piatok a nedeľu vždy o 17:15. Ak chcú viesť krížovú cestu aj niektoré spoločenstvá, prosíme, aby sa zapísali na hárok pri sakristii. V piatky pôstneho obdobia sa budú aj naši otcovia biskupi modliť krížovú cestu v Katedrále sv. Martina o 20.00.

Krížová cesta v Marianke

Farnosť Povýšenia svätého Kríža na Daliborovom námestí organizuje každú pôstnu nedeľu autobus na pobožnosť krížovej cesty do Marianky. Odchody autobusu sú na plagátiku na nástenke. Naša farnosť bude viesť krížovú cestu v na 3. pôstnu nedeľu, 4. marca.

Deň modlitby a pôstu

Svätý Otec František vyhlásil piatok 23. február 2018 za Deň modlitby a pôstu za pokoj v Demokratickej republike Kongo, v Južnom Sudáne a na celom svete. Je túžbou Svätého Otca, aby sa celá Cirkev zapojila do tohto Dňa modlitby.

Podpora pútnického miesta Báč

Farnosť Báč prosí veriacich o podporu a pomoc. Nadácia VÚB vyhlásila súťaž, ktorej sa zúčastňuje deväť organov Slovenskej republiky. Medzi nimi je aj historický organ v našom pútnickom mieste Báč, ktorý je národnou kultúrnou pamiatkou a ako jediný súťaží za našu arcidiecézu. Súťaž trvá do 25. februára. Organ, ktorý súťaž s najväčším hlasom vyhrá, obdrží 30.000 eur. Svoj hlas môžeme odovzdať na stránke: www.nadaciavub.sk

Deň otvorených dverí

Gymnázium Matky Alexie v Bratislave pozýva na Deň otvorených dverí, ktorý sa bude konať v utorok 20. 2. 2018 od 14.00 hod do 17.00 v budove gymnázia na Jesenského 4/A v Bratislave. V školskom roku 2018/2019 otvárajú dve prvé triedy štvorročného štúdia a jednu prvú triedu osemročného štúdia. Bližšie informácie nájdete na www.gma.edupage.org a na facebooku.

Takisto Gymnázium sv. Uršule v Bratislave pozýva žiakov 9. ročníka na Deň otvorených dverí, ktorý sa uskutoční 22. februára 2018 v dopoludňajších hodinách v dvoch vstupoch: o 9.00 alebo o 11.00. Bližšie informácie sú na plagátiku na nástenke.

Štúdium na Teologickej fakulte TU

Teologická fakulta Trnavskej univerzity so sídlom v Bratislave, na Kostolnej ulici, otvára v akademickom roku 2018/2019 študijné programy: kresťanská filozofia, katolícka teológia a sociálna práca so zameraním na rodinu. Záujemcovia o denné alebo externé štúdium na bakalárskom, magisterskom a doktorandskom stupni sa môžu prihlásiť do 31. marca 2018.
Viac informácií nájdete na webstránke www.tftu.sk.