Detský tábor LAB-Oratórium

Všetky deti našej farnosti vo veku od 7-13 rokov pozývame na farský letný detský tábor LAB-oratórium. Túto formu kresťanského tábora plného kreativity, príťažlivosti, kultúrnej bohatosti, kresťanského obsahu pripravujeme s naším tímom mladých. S týmto druhom tábora má naše Oratórium svätého Filipa Nériho už dlhoročné skúsenosti. Tento rok spracujeme tému našich slovenských svätých s tajomným názvom „Cheiragógia – Návod na pou(žitie)“. Viac sa deti dozvedia v tábore. Tábor sa uskutoční v dňoch 29.júla-5.augusta v Jedlinách (pod Tríbečom). Cena je 140 €. Dieťa môžte prihlásiť na farskom úrade alebo v stredu po detskej omši.

Prihláška v pdf: