Farské oznamy (25. marca 2018, Kvetná nedeľa)

 

Liturgický kalendár

Úmysly

Nedeľa

25.3.

KVETNÁ NEDEĽA 7.30 MK + Jozef, Irena a súrodenci
9.00 + manželka Marta
10.30 JV za farníkov
18.00 + Zuzana, Peter, Milan a rodičia

Pondelok

26.3.

  7.00 JV za duše v očistci
18.00 + Ján a starí rodičia z oboch strán
Utorok

27.3.

  7.00 za Božiu pomoc pre celú rodinu
18.00 MK + rodičia Ondrej a Jozefína
Streda

28.3.

  7.00 za budúceho manžela
18.00 JV + kňaz Jozef
Štvrtok

29.3.

Zelený štvrtok Pánovej večere  
18.00 JV za Božiu pomoc pre sestru Lenku

Piatok

30.3.

Veľký piatok 7.30   Liturgia hodín + krížová cesta
15.00 Slávenie utrpenia a smrti Pána
19.30   Krížová cesta ulicami sídliska

Sobota

31.3.

Biela sobota 7.30   Liturgia hodín
20.00 Veľkonočná vigília Pánovho zmŕtvychvstania

Nedeľa

1.4.

VEĽKONOČNÁ NEDEĽA 7.30 + otec Peter a st. rodičia
9.00 MK +Pavol
10.30 JV za farníkov
18.00 JV + rodičia a st. rodičia

Iniciálky: JV – o. Juraj Vittek, AŠ – o. Andrej Šottník, MK – vdp. Martin Kramara

Pobožnosť krížovej cesty

Dnes o 17:15 bude pobožnosť krížovej cesty.

Katechéza pre dospelých, detská omša

Katechézy pre dospelých budú až po Veľkej Noci. V stredu bude detská sv. omša.

Spovedanie pred Veľkou Nocou

Dnes (v nedeľu) bude spoločné spovedanie za účasti viacerých kňazov v kostole Sedembolestnej Panny Márie od 15.00 hod. Počas večernej omše preto už spovedať nebudeme. V pondelok bude spovedanie v kostole Povýšenia sv. Kríža na Daliborovom námestí od 15.00 hod. Pre výnimočné prípady v našom kostole budeme spovedať ešte v utorok a stredu od 17.00 hod. Prosíme, aby ste si nenechávali spoveď na posledné dni. Od štvrtku už nespovedáme.

Úradné hodiny vo Veľkom týždni

Z dôvodu iných pastoračných povinností tento týždeň budú úradné hodiny iba v stredu od 16:00-17:00h. V naliehavých prípadoch sa Vám budeme radi venovať aj inokedy.

Omša svätenia olejov na Zelený Štvrtok

Na Zelený štvrtok 29. marca o 9.30 hod. bude v Katedrále sv. Martina v Bratislave sláviť bratislavský arcibiskup Mons. Stanislav Zvolenský spolu s diecéznymi a rehoľnými kňazmi Bratislavskej arcidiecézy svätú omšu svätenia olejov (Missa chrismatis), počas ktorej si kňazi obnovia kňazské sľuby a pán arcibiskup požehná a posvätí oleje používané pri vysluhovaní sviatostí. Povzbudzujeme k účasti najmä birmovancov.

Adorácia v getsemanskej záhrade

Na Zelený štvrtok po večernej sv. omši bude otvorený kostol na osobnú modlitbu s Ježišom v getsemanskej záhrade do polnoci.

Pobožnosť Krížovej cesty

Na Veľký piatok pozývame všetkých farníkov na krížovú cestu ráno po modlitbe liturgie hodín, ktorá sa začne o 7.30h a večer o 19.30h pozývame na krížovú cestu ulicami sídliska.

Adorácia v Božom hrobe

Po piatkových obradoch bude vystavená Sviatosť Oltárna na adoráciu v Božom hrobe nepretržite až do rána. A po rannej liturgii hodín až do večernej vigílie. Prosíme, aby Eucharistia nezostala v noci opustená. Preto je vhodné, aby ste sa zapísali na jednotlivé hodiny podľa Vašich možností.

Veľkonočná ofera

Na budúcu nedeľu vykonáme po všetkých sv. omšiach veľkonočnú oferu.

Letný detský tábor LAB-oratórium

Všetky deti našej farnosti vo veku od 7-13 rokov pozývame na farský letný detský tábor LAB-oratórium. Túto formu kresťanského tábora plného kreativity, príťažlivosti, kultúrnej bohatosti, kresťanského obsahu pripravujeme s naším tímom mladých. S týmto druhom tábora má naše Oratórium svätého Filipa Nériho už dlhoročné skúsenosti. Tento rok spracujeme tému našich slovenských svätých s tajomným názvom „Cheiragógia – Návod na pou(žitie)“. Viac sa deti dozvedia v tábore. J Tábor sa uskutoční v dňoch 29.júla-5.augusta v Jedlinách (pod Tríbečom). Cena je 140 €. Prihlášky budú k dispozícii po Veľkej Noci. Dieťa môžte prihlásiť na farskom úrade alebo v stredu po detskej omši.