Farské oznamy (Veľkonočná nedeľa, 1. apríl 2018)

 

Liturgický kalendár

Úmysly

Nedeľa

1.4.

VEĽKONOČNÁ NEDEĽA 7.30 MG + otec Peter a st. rodičia
9.00 MK + Pavol
10.30 JV za farníkov
18.00 + rodičia a st. rodičia

Pondelok

2.4.

Veľkonočný pondelok 7.30 + rodičia a brat
9.00 JV + Karol, Margita, Oľga a Vladimír
Utorok

3.4.

Veľkonočný utorok 7.00 + Jozef, rodičia a starí rodičia
18.00 JV + príbuzní
Streda

4.4.

Veľkonočná streda 7.00 MK + Vít, Emília a starí rodičia
18.00 JV poďakovanie
Štvrtok

5.4.

Veľkonočný štvrtok 7:00 za zdravie a Božiu pomoc pre rodinu
18.00 MK poďakovanie za 70 rokov života

Piatok

6.4.

Veľkonočný piatok 7.00 MK za zdravie a Božiu pomoc pre rodinu
18.00 za zdravie a Božiu pomoc pre rodinu

Sobota

7.4.

Veľkonočná sobota 8.00 JV za Ružencové bratstvo
   

Nedeľa

8.4.

2. VEĽKONOČNÁ NEDEĽA

(BOŽIEHO MILOSRDENSTVA)

7.30 MK za zdravie a Božiu milosť pre dcéry s rodinami
9.00 JV za zdravie a Božiu pomoc
10.30 za farníkov
18.00 JV za uzdravenie Maxima a Božiu milosť pre rodinu

Iniciálky: JV – o. Juraj Vittek, AŠ – o. Andrej Šottník, MK – vdp. Martin Kramara

 

Poďakovanie

Chceme sa poďakovať všetkým, ktorí sa obetavo podielali na príprave a priebehu dôstojného slávenia veľkonočných obradov: pani kostolníčke a jej dcéram Andrejke a Martinke za výzdobu, organistom Martinovi, Milanovi, Márii a speváckemu zboru, našim bohoslovcom, lektorom, komentátorke Janke, žalmistom, miništrantom, všetkým, ktorí sa zapojili do upratovania kostola i pastorka, skautom a mládeži, ktorí pripravili krížovú cestu ulicami nášho sídliska a všetkým ostatným, ktorí akýmkoľvek iným spôsobom prispeli k dôstojnému sláveniu sviatkov.

Veľkonočná ofera

Na budúcu nedeľu vykonáme po všetkých sv. omšiach veľkonočnú oferu.

Nedeľa Božieho milosrdenstva

Každý, kto si v nedeľu Božieho milosrdenstva pri verejnom vystavení obrazu Božieho milosrdenstva v kostole alebo v kaplnke nábožne uctí tento obraz a splní predpísané podmienky na získanie úplných odpustkov, a pomodlí sa Modlitbu Pána a Verím v Boha a pridá k tomu nábožný vzdych vzývajúci Božie milosrdenstvo, môže získať úplné odpustky pre seba alebo pre duše v očistci.

Palacinková párty

Na veľkonočný pondelok podvečer od 16.00h pozývame mládež do pastoračného centra na palacinkovú párty, ktorá má už u nás tradíciu. Je to príležitosť stráviť spolu čas, spoznať sa a upevniť vzájomné vzťahy.

Katechéza pre dospelých, detská omša

V utorok po sv. omši budú katechézy pre dospelých. V stredu bude detská sv. omša.

Lectio divina

V stredu 4. apríla o 20:00 bude bratislavský arcibiskup Mons. Stanislav Zvolenský v Katedrále sv. Martina viesť modlitbové stretnutie spôsobom Lectio divina s názvom „Jairova dcéra sa vrátila“.

Stretnutie ružencového bratstva

RB oznamuje, že v sobotu 8. apríla 2018 o 7.30h bude stretnutie členov ružencového bratstva. Začne sa modlitbou sv. ruženca o 7.30h a po ňom o 8.00h bude svätá omša.

Veľkonočné požehnanie príbytkov

Počas takmer ôsmich týždňov veľkonočného obdobia si môžete dať požehnať dom alebo byt. Ak máte záujem, môžte sa zapísať v sakristii.

Letný detský tábor LAB-oratórium

Všetky deti našej farnosti vo veku od 7-13 rokov pozývame na farský letný detský tábor LAB-oratórium. Túto formu kresťanského tábora plného kreativity, príťažlivosti, kultúrnej bohatosti, kresťanského obsahu pripravujeme s naším tímom mladých. S týmto druhom tábora má naše Oratórium svätého Filipa Nériho už dlhoročné skúsenosti. Tento rok spracujeme tému našich slovenských svätých s tajomným názvom „Cheiragógia – Návod na pou(žitie)“. Viac sa deti dozvedia v tábore. J Tábor sa uskutoční v dňoch 29. júla – 5. augusta v Jedlinách (pod Tríbečom). Cena je 140 €. Prihlášky sú k dispozícii v sakristii a na webe farnosti. Dieťa môžte prihlásiť na farskom úrade alebo v stredu po detskej omši.