Farské oznamy (2. veľkonočná nedeľa, 8. apríl 2018)

 

Liturgický kalendár

Úmysly

Nedeľa

8.4.

2. VEĽKONOČNÁ NEDEĽA

(BOŽIEHO MILOSRDENSTVA)

7.30 MK za zdravie a Božiu milosť pre dcéry s rodinami
9.00 JV za zdravie a Božiu pomoc
10.30 za farníkov
18.00 JV za uzdravenie Maxima a Božiu pomoc pre rodinu

Pondelok

9.4.

Zvestovanie Pána, slávnosť 7.00 za zdravie a Božiu pomoc a za obrátenie rodiny
18.00 JV + Jozef, Irena a Anna
Utorok

10.4.

  7.00 + Anna
18.00 JV + Ferdinand a súrodenci
Streda

11.4.

Sv. Stanislava, biskupa a mučeníka, spomienka 7.00 + otec Pavol
18.00 JV + rodičia z oboch strán
Štvrtok

12.4.

  7:00 JV + Zuzana
18.00 + manžel Štefan a rodičia z oboch strán

Piatok

13.4.

  7.00 JV + starí rodičia Margita a Michal
18.00 + Mária, Nataša a Viera

Sobota

14.4.

  7.30 za Božie požehnanie pre rodinu
     

Nedeľa

15.4.

3. VEĽKONOČNÁ NEDEĽA 7.30 JV + rodičia, brat a svokrovci
9.00 MK za Božiu pomoc pre rodinu a za upevnenie viery
10.30 JV za farníkov
18.00 + dcéra Zuzana, manžel a rodičia z oboch strán

Iniciálky: JV – o. Juraj Vittek, AŠ – o. Andrej Šottník, MK – vdp. Martin Kramara

 

Nedeľa Božieho milosrdenstva

Dnes je nedeľa Božieho milosrdenstva. Každý, kto si dnes pri verejnom vystavení obrazu Božieho milosrdenstva v kostole alebo v kaplnke nábožne uctí tento obraz a splní predpísané podmienky na získanie úplných odpustkov, a pomodlí sa Modlitbu Pána a Verím v Boha a pridá k tomu nábožný vzdych vzývajúci Božie milosrdenstvo, môže získať úplné odpustky pre seba alebo pre duše v očistci.

Stretnutie seniorov

V pondelok 12. marca o 15.30h bude v Pastoračnom centre stretnutie Klubu kresťanských seniorov. Program a pozvánka sú na nástenke pri vchode do kostola. Ste srdečne pozvaní.

Katechéza pre dospelých, detská omša, birmovanci

V utorok po sv. omši budú katechézy pre dospelých. V stredu bude detská sv. omša. V piatok po sv. omši bude stretnutie birmovancov.

Duchovná obnova pre mladých

Jezuitskí mladí zo spoločenstva Magis pozývajú všetkých vo veku od 18 do 35 rokov na duchovnú obnovu na tému: Priatelia v Pánovi. Obnova sa uskutoční v sobotu 14. apríla v priestoroch Teologickej fakulty Trnavskej univerzity pri Primaciálnom námestí v Bratislave so začiatkom o 15.00 hod.

Púte

Farnosť Báč a Bratislavská arcidiecéza pozývajú v prvú májovú nedeľu 6. mája 2018 púť k Slziacej Panne Márii v Báči. Celý duchovný program od 15.00 hod. bude v slovenskom jazyku. Sv. omšu o 17.00 hod. bude celebrovať otec arcibiskup Mons. Stanislav Zvolenský. Po svätej omši prostredníctvom prezentácie bude predstavené pútnické miesto. V sobotu 5. mája 2018 sa bude konať 14. Rozhlasová púť Rádia Lumen do Sanktuária Božieho milosrdenstva v Krakove. V sobotu 14. apríla 2018 sa bude konať 12. ročník Púte mužov do Národnej svätyne Sedembolestnej Panny Márie v Šaštíne. Viac informácií nájdete na plagátikoch na nástenke.

Tábor rodín

Pozývame rodiny na Farský rodinný tábor, ktorý sa uskutoční 8. – 12. augusta v zariadení Rodinkovo v Belušských Slatinách. Podrobnosti a kontakty nájdete na výveske pri východe z kostola.

Letný detský tábor LAB-oratórium

Všetky deti našej farnosti vo veku od 7-13 rokov pozývame na farský letný detský tábor LAB-oratórium. Túto formu kresťanského tábora plného kreativity, príťažlivosti, kultúrnej bohatosti, kresťanského obsahu pripravujeme s naším tímom mladých. S týmto druhom tábora má naše Oratórium svätého Filipa Nériho už dlhoročné skúsenosti. Tento rok spracujeme tému našich slovenských svätých s tajomným názvom „Cheiragógia – Návod na pou(žitie)“. Viac sa deti dozvedia v tábore. JTábor sa uskutoční v dňoch 29. júla – 5. augusta v Jedlinách (pod Tríbečom). Cena je 140 €. Prihlášky sú k dispozícii v sakristii a na webe farnosti. Dieťa môžte prihlásiť na farskom úrade alebo v stredu po detskej omši.