Farské oznamy (3. veľkonočná nedeľa, 15. apríl 2018)

 

Liturgický kalendár

Úmysly

Nedeľa

15.4.

3. VEĽKONOČNÁ NEDEĽA 7.30 + rodičia, brat a svokrovci
9.00 MK za Božiu pomoc pre rodinu a za upevnenie viery
10.30 za farníkov
18.00 JV + dcéra Zuzana, manžel a rodičia z oboch strán

Pondelok

16.4.

  7.00 MK +manžel Pavol a rodičia
18.00 +otec Vladimír, +mama Anna (10. výročie)
Utorok

17.4.

  7.00 za Božie požehnanie pre Máriu
18.00 JV +st. rodičia z oboch strán
Streda

18.4.

  7.00 +rodičia a starí rodičia
18.00 JV +starí rodičia a krstní rodičia z oboch strán
Štvrtok

19.4.

  7:00 +Jiří a rodičia
18.00 JV +rodičia Ladislav, Aurélia, Ľudovít a sestra Terézia

Piatok

20.4.

  7.00 JV +rodičia Hedviga a Milan
18.00 za lásku, zdravie a porozumenie v rodine

Sobota

21.4.

  7.30 JV na úmysel (za farníkov)
     

Nedeľa

22.4.

4. VEĽKONOČNÁ NEDEĽA 7.30 JV +manžel Stanislav
9.00 +rodičia Hedviga a Štefan
10.30 JV ako poďakovanie a za Božie požehnanie pri príležitosti 40. výročia sobáša
18.00 za Božiu pomoc a požehnanie v rodine

Iniciálky: JV – o. Juraj Vittek, AŠ – o. Andrej Šottník, MK – vdp. Martin Kramara, MV – vdp. Marián Valábek, SDB

 

Zbierka na seminár, modlitby za duchovné povolania

Dnes sa začína týždeň modlitieb za duchovné povolania. V pondelok bude na tento úmysel adorácia. Budúca nedeľa je nedeľou Dobrého Pastiera a po všetkých svätých omšiach vykonáme zbierku na seminár.

Katechéza pre dospelých, detská omša, rodičia birmovancov

V utorok po sv. omši bude mať katechézu skupina o. Juraja. Skupina o. Andreja bude mať katechézu v stredu po sv. omši. V stredu bude detská sv. omša. Vo štvrtok večer po sv. omši bude krátke organizačné stretnutie pred birmovkou s rodičmi birmovancov.

Tábor rodín

Pozývame rodiny na Farský rodinný tábor, ktorý sa uskutoční 8. – 12. augusta v zariadení Rodinkovo v Belušských Slatinách. Podrobnosti a kontakty nájdete na výveske pri východe z kostola.

Letný detský tábor LAB-oratórium

Všetky deti našej farnosti vo veku od 7-13 rokov pozývame na farský letný detský tábor LAB-oratórium. Túto formu kresťanského tábora plného kreativity, príťažlivosti, kultúrnej bohatosti, kresťanského obsahu pripravujeme s naším tímom mladých. S týmto druhom tábora má naše Oratórium svätého Filipa Nériho už dlhoročné skúsenosti. Tento rok spracujeme tému našich slovenských svätých s tajomným názvom „Cheiragógia – Návod na pou(žitie)“. Viac sa deti dozvedia v tábore. JTábor sa uskutoční v dňoch 29. júla – 5. augusta v Jedlinách (pod Tríbečom). Cena je 140 €. Prihlášky sú k dispozícii v sakristii a na webe farnosti. Dieťa môžte prihlásiť na farskom úrade alebo v stredu po detskej omši.

BHD

Spoločenstvo Ladislava Hanusa pozýva na kresťanský akademický festival Bratislavské Hanusove dni, ktorý bude prebiehať od piatka 20. apríla až do soboty 28. apríla v divadle Malá scéna na Dostojevského rad v Bratislave.  V priebehu týždňa vystúpia okrem iného kardinál Raymond Leo Burke a bývalý taliansky minister Rocco Buttiglione. Podrobný program celého festivalu možno nájsť na internetovej stránke www.bhd.sk.