Farské oznamy (22. apríl 2018, 4. veľkonočná nedeľa)

 

Liturgický kalendár

Úmysly

Nedeľa

22.4.

4. VEĽKONOČNÁ NEDEĽA 7.30 JV + manžel Stanislav
9.00 + rodičia Hedviga a Štefan
10.30 JV ako poďakovanie a za Božie požehnanie pri príležitosti 40. výročia sobáša
18.00 za Božiu pomoc a požehnanie v rodine

Pondelok

23.4.

Sv. Vojtecha, biskupa a mučeníka, spomienka 7.00 JV za Božiu pomoc pre Juraja
18.00 + rodičia, brat, svokra a starí rodičia
Utorok

24.4.

Sv. Juraja, mučeníka, ľub. spom. 7.00 za zdravie a Božiu pomoc
18.00 JV +rodičov Štefánia a Jozef
Streda

25.4.

Sv. Marka, evanjelistu, sviatok 7.00 +rodičia a sestry
18.00 JV za zdravie a Božiu pomoc a rodinu
Štvrtok

26.4.

  7:00 za zdravie a Božiu pomoc a rodinu
18.00 JV za zdravie a Božiu pomoc a rodinu

Piatok

27.4.

  7.00 JV +Anna a Gustáv
18.00 MK +Alžbeta, Anton, Oľga a vnučka Ilonka

Sobota

28.4.

Sv. Ľudovíta M. Grigniona z Montfortu, kňaza, spom. 7.30 +otec Michal a sesternica Elena
     

Nedeľa

29.4.

5. VEĽKONOČNÁ NEDEĽA 7.30 +Vladimír a rodičia
9.00 JV +rodičia Jaroslav a Františka a sestra Jarmila
10.30 za farníkov
18.00 MK za Božie požehnanie pre rod. Renaty a Olivera

Iniciálky: JV – o. Juraj Vittek, AŠ – o. Andrej Šottník, MK – vdp. Martin Kramara

 

 

 

Zbierka na seminár, modlitby za duchovné povolania

Dnes je Nedeľa Dobrého Pastiera a po všetkých svätých omšiach vykonáme zbierku na seminár. Za vaše milodary nech vás Pán Boh odmení.

 

 

Katechéza pre dospelých, detská omša, rodičia prvoprijímajúcich

V utorok po sv. omši bude mať katechézu skupina o. Juraja. Skupina o. Andreja bude mať katechézu v stredu po sv. omši. V stredu bude detská sv. omša, po nej pozývame rodičov prvoprijímajúcich detí na organizačné stretnutie ohľadom slávnosti prvého sv. prijímania.

Tábor rodín

Pozývame rodiny na Farský rodinný tábor, ktorý sa uskutoční 8. – 12. augusta v zariadení Rodinkovo v Belušských Slatinách. Podrobnosti a kontakty nájdete na výveske pri východe z kostola.

Letný detský tábor LAB-oratórium

Všetky deti našej farnosti vo veku od 7-13 rokov pozývame na farský letný detský tábor LAB-oratórium. Ak chcete urobiť niečo pre rozvoj viery a kresťanskej kultúry vašich detí, je to dobrá voľba. Prihlášky treba podať do konca apríla. Tábor sa uskutoční v dňoch 29. júla – 5. augusta v Jedlinách (pod Tríbečom). Cena je 140 €. Prihlášky sú k dispozícii v sakristii a na webe farnosti. Dieťa môžte prihlásiť na farskom úrade alebo v stredu po detskej omši.

Prihlášky do KAN

Kolégium Antona Neuwirtha prijíma prihlášky do ďalšieho akademického roka. Štúdium v Kolégiu je pre všetkých vysokoškolákov, ktorí sa chcú naučiť kriticky rozmýšľať, poznať svoju vieru a získať priateľov na celý život. Prihlasovanie sa uzatvára 1. mája. Viac informácií je na www.kolegium.orgalebo vzadu na výveske.

Stretnutie so zahraničnými študentami

Oozývame vás na tradičné stretnutie so zahraničnými študentmi, ktorí študujú na Filozofickej fakulte UK. Študenti predstavia náboženský život vo svojich krajinách so zameraním na vzťah mladých ľudí k viere a medzináboženský dialóg. Podujatie sa koná vo štvrtok 26. apríla o 19:00 po večernej sv. omši v Pastoračnom centre kostola Svätej rodiny. Po skončení môžu účastníci diskutovať na spoločnom agapé.