Farské oznamy (6. mája 2018, 6. veľkonočná nedeľa)

 

Liturgický kalendár

Úmysly

Nedeľa

6.5.

6. VEĽKONOČNÁ NEDEĽA 7.30 MK za duše v očistci
9.00 + Jozef, Jozefína, Michal, Ján a Eva
10.30 JV za farníkov
18.00 JV + manžel Janko

Pondelok

7.5.

  7.00 JV + rodičia a ostatná rodina
18.00 MK za zdravie a Božiu pomoc pre Petra
Utorok

8.5.

  7.00 JV za zdravie a Božiu pomoc pre sestru a brata s rodinou
18.00 + švagor Ján a krstná Rozália
Streda

9.5.

  7.00 + rodičia, starí rodičia a krstní rodičia
18.00 JV + súrodenci
Štvrtok

10.5.

Nanebovstúpenie Pána, slávnosť 7:00 + otec Pavol, starý otec a svokor
18.00 MK za farníkov

Piatok

11.5.

  7.00 za duše v očistci
18.00 JV za dar viery pre deti

Sobota

12.5.

  7.30 JV za odpustenie a uzdavenie vzťahov v rodine
     

Nedeľa

13.5.

7. VEĽKONOČNÁ NEDEĽA 7.30 za Božiu pomoc a ochranu Panny Márie pre rodinu
9.00 JV + Anna, Peter, Anna a Dušan
10.30 za farníkov
18.00 MK + rodičia, brat Dušan a synovec Maťko

Iniciálky: JV – o. Juraj Vittek, AŠ – o. Andrej Šottník, MK – vdp. Martin Kramara

 

 

Cirkevne prikázaný sviatok Nanebovstúpenia Pána

Pripomíname cirkevne prikázaný sviatok Nanebovstúpenia Pána. Zadosťučiniť povinnosti zúčastniť sa na sv. omši môžte aj v stredu večer.

Zbierka na masmédiá

Na budúcu nedeľu bude po všetkých sv. omšiach zbierka na katolícke masmédiá.

Stretnutie seniorov

V pondelok 7. mája o 15.30h bude v Pastoračnom centre stretnutie Klubu kresťanských seniorov. Program a pozvánka sú na nástenke pri vchode do kostola. Ste srdečne pozvaní.

Katechéza pre dospelých, detská omša, rodičia prvoprijímajúcich

V utorok po sv. omši bude mať katechézu skupina o. Juraja. Skupina o. Andreja bude mať katechézu v stredu po sv. omši. V stredu bude detská sv. omša. Pripomíname rodičom, že po detskej sv. omši budú deťom vzaté miery na rovnošatu. Vo štvrtok a v piatok od 17.00h bude v kostole nácvik detí na slávnosť prvého svätého prijímania. Prosíme, aby ste sa v tieto dni modlili ruženec v pastoračnom centre.

Letný detský tábor LAB-oratórium

Všetky deti našej farnosti vo veku od 7-13 rokov pozývame na farský letný detský tábor LAB-oratórium. Ak chcete urobiť niečo pre rozvoj viery a kresťanskej kultúry vašich detí, je to dobrá voľba. Prihlášky treba podať do konca apríla. Tábor sa uskutoční v dňoch 29. júla – 5. augusta v Jedlinách (pod Tríbečom). Cena je 140 €. Prihlášky sú k dispozícii v sakristii a na webe farnosti. Dieťa môžte prihlásiť na farskom úrade alebo v stredu po detskej omši.

Tábor rodín

Pozývame rodiny na Farský rodinný tábor, ktorý sa uskutoční 8. – 12. augusta v zariadení Rodinkovo v Belušských Slatinách. Podrobnosti a kontakty nájdete na výveske pri východe z kostola.