Farské oznamy (29. apríl 2018, 5. veľkonočná nedeľa)

 

Liturgický kalendár

Úmysly

Nedeľa

29.4.

5. VEĽKONOČNÁ NEDEĽA 7.30 + Vladimír a rodičia
9.00 JV + rodičia Jaroslav a Františka a sestra Jarmila
10.30 MK za farníkov
18.00 MK za Božie požehnanie pre rod. Renaty a Olivera

Pondelok

30.4.

  7.00 MK + Ján a Štefánia (1. výr.)
18.00 + celá rodina
Utorok

1.5.

Sv. Jozefa, robotníka, ľubovoľná spomienka 7.00 JV + syn Milan
18.00 MK + manžel Emil
Streda

2.5.

Sv. Atanáza, biskupa a učiteľa Cirkvi, spom. 7.00 + manžel a rodičia
18.00 JV za zdravie a Božie požehnanie pre rodinu
Štvrtok

3.5.

Sv. Filipa a Jakuba, apoštolov, sviatok 7:00 + manžel Ladislav, rodičia a starí rodičia z oboch strán
18.00 JV + Ondrej, Bibiana, Rudolf, Irena a Margita

Piatok

4.5.

  7.00 JV + Štefánia a Ján
18.00 MK za zdravie a Božiu pomoc pe Annamáriu

Sobota

5.5.

  11.00   za členov Ružencového bratstva
     

Nedeľa

6.5.

6. VEĽKONOČNÁ NEDEĽA 7.30 MK za duše v očistci
9.00 + Jozef, Jozefína, Michal, Ján a Eva
10.30 JV za farníkov
18.00 JV + manžel Janko

Iniciálky: JV – o. Juraj Vittek, AŠ – o. Andrej Šottník, MK – vdp. Martin Kramara

 

 

 

 

Katechéza pre dospelých, detská omša, rodičia prvoprijímajúcich

V utorok po sv. omši bude mať katechézu skupina o. Juraja. Skupina o. Andreja bude mať katechézu v stredu po sv. omši. V stredu bude detská sv. omša.

Birmovka, spovedanie a stretnutie Ružencového bratstva

V sobotu máme v našej farnosti birmovku. Sv. omša ráno nebude. O 7.30h sa stretne ružencové bratstvo na modlitbu sv. ruženca. O 11.00 bude slávnosť sviatosti birmovania. Je to zároveň návšteva biskupa vo farnosti. Všetkých Vás srdečne pozývame zúčastniť sa tejto slávnosti. Tento týždeň budeme spovedať k prvému piatku od 17.00h od pondelka do piatka. V piatok budeme spovedať iba birmovancov, preto prosíme, aby ste si spoveď nenechali na piatok, príďte na sv. spoveď do štvrtka. Tí, ktorí si robia prvé piatky, nemusia prísť na spoveď nutne v piatok, ale aj dni pred. V pondelok sa počas adorácie budeme modliť za našich birmovancov.

Púť na Staré Hory

Združenie kresťanských seniorov vás srdečne pozýva na púť na Staré Hory, ktorá sa uskutoční v stredu 9. mája 2018. Pozvánka, program a kontakty sú na výveske pri vchode do kostola.

Tábor rodín

Pozývame rodiny na Farský rodinný tábor, ktorý sa uskutoční 8. – 12. augusta v zariadení Rodinkovo v Belušských Slatinách. Podrobnosti a kontakty nájdete na výveske pri východe z kostola.

Letný detský tábor LAB-oratórium

Všetky deti našej farnosti vo veku od 7-13 rokov pozývame na farský letný detský tábor LAB-oratórium. Ak chcete urobiť niečo pre rozvoj viery a kresťanskej kultúry vašich detí, je to dobrá voľba. Prihlášky treba podať do konca apríla. Tábor sa uskutoční v dňoch 29. júla – 5. augusta v Jedlinách (pod Tríbečom). Cena je 140 €. Prihlášky sú k dispozícii v sakristii a na webe farnosti. Dieťa môžte prihlásiť na farskom úrade alebo v stredu po detskej omši.

Prihlášky do KAN

Kolégium Antona Neuwirtha prijíma prihlášky do ďalšieho akademického roka. Štúdium v Kolégiu je pre všetkých vysokoškolákov, ktorí sa chcú naučiť kriticky rozmýšľať, poznať svoju vieru a získať priateľov na celý život. Prihlasovanie sa uzatvára 1. mája. Viac informácií je na www.kolegium.orgalebo vzadu na výveske.