Farské oznamy (10. júna 2018, po 10. cezročnej nedeli)

 

Liturgický kalendár

Úmysly

Nedeľa

10.6.

10. CEZROČNÁ NEDEĽA 7.30 MK +Ignác a Mária
9.00 JV +rodičia a dcéra Vierka
10.30 MK poďakovanie za životné jubileun a za zdravie a Božiu ponoc pre rodinu
18.00 JV za farníkov

Pondelok

11.6.

Sv. Barnabáša, apoštola, sviatok 7.00 JV Za Božiu pomoc pre Juraja
18.00 MK +rodičia, st. Rodičia, súrodenci, ost. Príbuzní
Utorok

12.6.

  7.00 MK Za Božie požehnanie
18.00 JV +Štefan, Ignác a Mária
Streda

13.6.

Sv. Antona Paduánskeho, kňaza a učiteľa Cirkvi 7.00 MK Za uzdravenie manžela
18.00 JV +teta Mária a rodičia Helena a Štefan
Štvrtok

14.6.

  7.00 +rodičia Margita a Pavol, švagriná Marcela a brat Viliam
18.00 JV +Ján a Roman

Piatok

15.6.

  7.00  
18.00 JV Na úmysel

Sobota

16.6.

       
     

Nedeľa

17.6.

11. CEZROČNÁ NEDEĽA 7.30 + Alexander
9.00 MK + Štefan a starí rodičia
10.30 MK za farníkov
18.00 JV + rodičia, Ján, Anna a brat Janko, sr. rodičia

Iniciálky: JV – o. Juraj Vittek, AŠ – o. Andrej Šottník, MK – vdp. Martin Kramara

 

Katechéza pre dospelých, detská omša

Skupina o. Juraja bude mať katechézu v utorok po sv. omši. Skupina o. Andreja nebude mať v tomto týždni katechézu. V stredu bude detská sv. omša. Je ešte možnosť prihlásiť sa do letného detského farského tábora LAB-oratórium (prihlášky na webe a v sakristii).

Diakonská vysviacka

V sobotu 16. júna bude náš farník Peter Repko vysvätený za diakona. Vysviacka sa uskutoční v Katedrále sv. Martina o 9.30h. Sprevádzajme ho vo svojich modlitbách.

Farský deň Svätej rodiny

Všetkých Vás srdečne pozývame na nultý ročník Farského dňa Svätej rodiny, ktorý sa uskutoční nasledujúcu nedeľu, 17. júna. Ide o neformálne popoludnie v areáli kostola plné rozličných aktivít, hudobného programu, spoločenských hier, grilovačky, občerstvenia, športových aktivít a veľa iného, kde by sa každý mohol cítiť prijatý ako v duchovnej rodine. Chceme, aby to bola príležitosť pre deti, rodiny, mladých i starých, stretnúť sa, spoznať sa aj mimo posvätného času sv. omše. Podujatie sa začne registráciou o 14.00h. V tento deň vyhodnotíme aj fotosúťaž na tému „Svätá rodina a okolie – miesto, kde žijem“ a takisto výtvarnú súťaž pre deti na tému „Zo života farnosti Svätej rodiny“. Fotografie (najviac 3) môžte zasielať v digitálnej forme na emailovú adresu: svatarodinafoto@gmail.com. Pokiaľ ide o výtvarnú súťaž pre deti farnosti, deti môžu priniesť hotové dielka, ale budú mať možnosť nakresliť obrázok aj priamo na Farskom dni. Najzaujímavejšie práce odmeníme. Občerstvenie počas dňa budú tvoriť dobroty, ktoré si prinesiete. Môžu to byť koláče, slané či sladké veci, podľa vašej fantázie a schopností. Môžte priniesť aj niečo na grilovačku. Privítame, ak niekto môže poskytnúť aj ďalší gril, prípadne ho obsluhovať. Každý môže prispieť niečím dobrým, čo sám pripraví a prinesie pre ostatných. Tie najlepšie lahôdky môžete dať aj do súťaže „O nebeskú dobrou“. Najlepšie odmeníme! Bude možné sa zapojiť i do futbalových zápasov. Počas popoludnia budete môcť lepšie spoznať aj jednotlivé spoločenstvá aktívne v našej farnosti. Celé popoludnie zakončíme spoločnou nedeľnou sv. omšou o 18.00h, na ktorú sú zvlášť pozvaní všetci účastníci Farského dňa. Na podujatie sú pozvaní aj veriaci našej gréckokatolíckej farnosti. Bude možnosť sa zúčastniť popoludní aj na gréckokatolíckej liturgii v kostole (o 15.30h).

Národný týždeň charity

Slovenská katolícka charita spolu s Bratislavskou arcidiecéznou charitou Vás srdečne pozývajú upriamiť pozornosť na sociálne odkázaných ľudí a spôsoby pomoci, ktoré im tieto organizácie poskytujú. Od dnes (10. 6. 2018) do 16. 6. 2018 prebieha Národný týždeň charity. V Bratislave bude možnosť dialógu v pondelok a utorok na Primaciálnom námestí a v piatok a sobotu na Hviezdoslavovom námestí (10:30 – 18:00). Viac informácií nájdete na stránke www.charita.sk. (Plagát je v prílohe.)

Návšteva 7 kostolov Bratislavy

Naše Oratórium sv. Filipa Nériho Vás srdečne pozýva na podujatie „Návšteva 7 kostolov Bratislavy“. Ide o starobylú oratoriánsku tradíciu, ktorú v Ríme propagoval najmä sv. Filip Néri. Vyhľadával samotu vzácnych miest, v noci sa presúval od kostola ku kostolu, pri svetle sviečky alebo mesačného svitu čítaval duchovné knihy a hľadal „ducha“. Návšteva siedmich kostolov sa stala príťažlivým a radostným spôsobom duchovného osvieženia a hlbokého duchovného hľadania. Po prvýkrát ju organizujeme aj v Bratislave, aby sme objavovali duchovnosť a kresťanskú históriu nášho mesta. Podujatie sa uskutoční 22. júna. Asi 20 km celonočný okruh začneme v našom kostole večernou sv. omšou a zakončíme na Daliborku nadránom. Kvôli organizácii je potrebné sa prihlásiť emailom alebo na Facebooku. Detailné informácie nájdete na plagáte, na Facebooku a na www.oratoriani.sk.