0. ročník Farského dňa Svätej rodiny 2018

Farský deň Svätej rodiny 2018 from Pippo Buono on Vimeo.

 

Nultý ročník Farského dňa Svätej rodiny sa uskutočnil v nedeľu, 17. júna. V nadšení viacerých farníkov sme chceli pripraviť neformálne popoludnie v areáli kostola plné rozličných aktivít, hudobného programu, spoločenských hier, grilovačky, občerstvenia, športových aktivít a veľa iného, kde by sa každý mohol cítiť prijatý ako v duchovnej rodine. Chceme, aby to bola príležitosť pre deti, rodiny, mladých i starých, stretnúť sa, spoznať sa aj mimo posvätného času sv. omše. Vyhodnotili sme aj fotosúťaž na tému „Svätá rodina a okolie – miesto, kde žijem“ a takisto výtvarnú súťaž pre deti na tému „Zo života farnosti Svätej rodiny“. Takisto sme ohodnotili najlepšie dobroty, koláče, torty… v súťaži „O nebeskú dobrotu“. Bolo možné sa zapojiť i do futbalových zápasov. Počas popoludnia sme mohli lepšie spoznať aj jednotlivé spoločenstvá aktívne v našej farnosti. Celé popoludnie sme zakončili spoločnou nedeľnou sv. omšou o 18.00h. Bola možnosť sa zúčastniť popoludní aj na gréckokatolíckej liturgii v kostole (o 15.30h).

Správa tkkbs: https://www.tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=20180618013