Farské oznamy (24. júna 2018, Narodenie sv. Jána Krstiteľa)

 

Liturgický kalendár

Úmysly

Nedeľa

24.6.

NARODENIE SV. JÁNA KRSTITEĽA, slávnosť 7.30 JV + rodičia Ondrej a Helena a brat Milan
9.00 + rodičia
10.30 MK za farníkov
18.00 + rodičia a súrodenci

Pondelok

25.6.

  7.00 JV + manželka Marta
18.00 za zdravie a Božiu pomoc pre rodinu
Utorok

26.6.

  7.00 + Emília
18.00 JV + Ján a rodičia
Streda

27.6.

  7.00 + manžel Ladislav a rodičia z oboch strán
18.00 JV + manžel (25. výr. úmrtia)
Štvrtok

28.6.

Sv. Ireneja, biskupa a mučeníka, spomienka 7.00 JV za miništrantov a za požehnanie pre miništrantské tábory MinFa
18.00 + manžel Vladimír

Piatok

29.6.

Sv. Petra a Pavla, slávnosť 7.00 za zdravie a Božiu pomoc pre Petra
18.00 JV za farníkov

Sobota

30.6.

Prvých sv. mučeníkov v Ríme, ľub. spomienka 7.30 JV ako poďakovanie za dokončenie štúdia a za Božiu pomoc pre Miriam
     

Nedeľa

1.7.

13. CEZROČNÁ NEDEĽA 7.30 za zdravie a Božiu pomoc
9.00 RTVS za farníkov
18.00 JV + manželia Štefan a Albína, rodičia a starí rodičia z oboch strán a za živých členov rodiny

Iniciálky: JV – o. Juraj Vittek, AŠ – o. Andrej Šottník, MK – vdp. Martin Kramara

 

Zbierka na dobročinné účely Sv. Otca

Dnes je obvyklá zbierka na dobročinné účely Sv. Otca. Za vaše milodary nech vás Pán Boh odmení.

Katechéza pre dospelých, detská omša

Skupina o. Andreja bude mať katechézu v stredu po sv. omši. V stredu bude detská sv. omša.

Prikázaný sviatok

V piatok je prikázaný sviatok sv. apoštolov Petra a Pavla. Povinnosti zúčastniť sa na celej sv. omši môžete zadosťučiniť už vo štvrtok večer.

Upratovanie vo štvrtok

Prosíme skupinu, ktorá má tento týždeň službu pri upratovaní kostola, aby prišli vo štvrtok, keďže v piatok máme prikázaný sviatok.

Te Deum na konci školského roka

V piatok, na slávnosť sv. Petra a Pavla, pozývame všetky deti, školákov, študentov i učiteľov na slávnostné zakončenie školského roka spevom Te Deum.

Zmena sv. omší i úradných hodín v priebehu prázdnin

Od 1. júla bude zmena bohoslužobného poriadku. Sväté omše cez týždeň od pondelka do piatku budú len večer o 18.00 a utorok bude len ráno o 7.00 hod. V sobotu bude sv. omša ako zvyčajne o 7.30. V nedeľu budú sväté omše o 7.45, 9.00, 18.00 hod. Úradné hodiny budú v pondelok od 16.00 – 17.00 hod.

Knižnica

Farská knižnica bude počas prázdnin zatvorená.

Ideme na blahorečenie Anny Kolesárovej

Pozývame Vás na púť 31.08. – 01.09.2018 do Košíc na blahorečenie Anky Kolesárovej  –  mučeníčky čistoty. 31. 08. 2018 ráno 6.30 hod. odchod od kostola Svätej rodiny v Petržalke. Pôjdeme po trase Bratislava, Staré Hory, Levoča, Košice. 01.09.2018 blahorečenie Anky Kolesárovej predpokladaný príchod do BA 21.00 hod. Prihlásiť sa môžete pri sakristii v pondelky po adorácii do 06.08.2018 spolu s uhradením poplatku. Cena 55,- € / zahŕňa prepravu, 1x nocľah, 1x raňajky. Kontakt : 0918 756 488.

Oblečenie v kostole

Prichádzajúce letné mesiace a horúce dni nás ľudí vedú k prispôsobeniu svojho oblečenia. Pri jeho výbere by človek nemal byť ľahostajným voči posvätnému priestoru. Chceme preto povzbudiť všetkých farníkov a farníčky, aby pamätali pri výbere oblečenia na sv. omšu na reálnu prítomnosť Krista v Sviatosti Oltárnej a z úcty k Pánovi sa vyhli neprimerane krátkym a vyzývavým odevom, plážovej či rekreačnej obuvi.

Poďakovanie vdp. Martinovi Kramarovi

Keďže od budúcej nedele vdp. Martin Kramara začína pôsobenie na novom mieste, chceme sa mu poďakovať za jeho službu v našej farnosti a popriať mu veľa Božích milostí v ďalšej kňazskej službe.

Adsum

Po sv. omši budú naši bohoslovci rozdávať časopis seminaristov Adsum.