Farské oznamy (1. 7. 2018, 13. cezročná nedeľa)

 

Liturgický kalendár

Úmysly

Nedeľa

1.7.

13. CEZROČNÁ NEDEĽA 7.30 za zdravie a Božiu pomoc
9.00 RTVS za farníkov
18.00 JV + manželia Štefan a Albína, rodičia a starí rodičia z oboch strán a za živých členov rodiny

Pondelok

2.7.

Výročie konsekrácie kostola, slávnosť      
18.00 na úmysel
Utorok

3.7.

Sv. Tomáša, apoštola, sviatok 7.00 + Pavol
     
Streda

4.7.

       
18.00 JV + brat Jozef
Štvrtok

5.7.

Sv. Cyrila a Metoda, slovanských vierozvestcov, slávnosť 7.30 + rodičia, sestra Helena a švagor Jozef
9.00 JV + Tomáš, Karol a Alžbeta

Piatok

6.7.

Sv. Márie Goretti, panny a mučenice, ľub. spom.      
18.00   + Lýdia

Sobota

7.7.

  8.00   za Ružencové bratstvo
     

Nedeľa

8.7.

14. CEZROČNÁ NEDEĽA 7.30   + rodičia Jozef a Alžbeta a rodičia z oboch strán
9.00   za farníkov
18.00   + Ján

Iniciálky: JV – o. Juraj Vittek, AŠ – o. Andrej Šottník

Zmena sv. omší i úradných hodín v priebehu prázdnin

Od 1. júla bude zmena bohoslužobného poriadku. Sväté omše cez týždeň od pondelka do piatku budú len večer o 18.00 a utorok bude len ráno o 7.00 hod. V sobotu bude sv. omša ako zvyčajne o 7.30. V nedeľu budú sväté omše o 7.45, 9.00, 18.00 hod. Úradné hodiny budú v pondelok od 16.00 – 17.00 hod.

Stretnutie ružencového bratstva

RB oznamuje, že v sobotu 7. júla 2018 o 7.30h bude stretnutie členov ružencového bratstva. Začne sa modlitbou sv. ruženca o 7.30h a po ňom o 8.00h bude svätá omša.

Ideme na blahorečenie Anny Kolesárovej

Pozývame Vás na púť 31.08. – 01.09.2018 do Košíc na blahorečenie Anky Kolesárovej  –  mučeníčky čistoty. 31. 08. 2018 ráno 6.30 hod. odchod od kostola Svätej rodiny v Petržalke. Pôjdeme po trase Bratislava, Staré Hory, Levoča, Košice. 01.09.2018 blahorečenie Anky Kolesárovej predpokladaný príchod do BA 21.00 hod. Prihlásiť sa môžete pri sakristii v pondelky po adorácii do 06.08.2018 spolu s uhradením poplatku. Cena 55,- € / zahŕňa prepravu, 1x nocľah, 1x raňajky. Kontakt : 0918 756 488.

Hlas Svätej rodiny

Tento týždeň vyšlo ďalšie číslo nášho farského časopisu Hlas Svätej rodiny, v ktorom sa dozviete o živote našej farnosti. Môžete si ho zobrať po sv. omši pri východe z kostola. Je bezplatný.

Prvopiatkové spovedanie

Tento týždeň budeme spovedať k prvému piatku od 17.00h a počas omší (okrem utorka).

LAB-oratórium – prosba o sponzoring

Blíži sa detský farský tábor LAB-oratórium. Pripravujeme pre deti bohatý program. Potešíme sa každej finančnej podpore, buď osobne alebo na účet farnosti s poznámkou „Laboratorium“. Nech Vás Boh odmení!