Farské oznamy (6. júl 2018, 14. cezročná nedeľa)

 

Liturgický kalendár

Úmysly

Nedeľa

8.7.

14. CEZROČNÁ NEDEĽA 7.30 + rodičia Jozef a Alžbeta a rodičia z oboch strán
9.00 JD za farníkov
18.00 JV + Ján

Pondelok

9.7.

   
18.00 za obrátenie syna
Utorok

10.7.

  7.00 JV + brat Ladislav, Štefan, Augustín
 
Streda

11.7.

Sv. Benedikta, opáta, patróna Európy, sviatok  
18.00 JV za dar viery pre rodinu
Štvrtok

12.7.

   
18.00 + syn Michal, rodičia Viliam a Katarína

Piatok

13.7.

   
18.00 JV + syn Miroslav a rodina

Sobota

14.7.

Sv. Kamila de Lellis, kňaza, ľubovoľná spomienka 7.30 JV + rodičia a starí rodičia z oboch strán
   

Nedeľa

15.7.

15. CEZROČNÁ NEDEĽA 7.30 + rodičia a brat a + členovia rodín
9.00 JV za farníkov
18.00 + rodičia Jozef a Anna, rodičia z oboch strán a sestra Danka

Iniciálky: JV – o. Juraj Vittek, AŠ – o. Andrej Šottník, JD – vdp. Juraj Drobný  

Ideme na blahorečenie Anny Kolesárovej

Pozývame Vás na púť 31.08. – 01.09.2018 do Košíc na blahorečenie Anky Kolesárovej  –  mučeníčky čistoty. 31. 08. 2018 ráno 6.30 hod. odchod od kostola Svätej rodiny v Petržalke. Pôjdeme po trase Bratislava, Staré Hory, Levoča, Košice. 01.09.2018 blahorečenie Anky Kolesárovej predpokladaný príchod do BA 21.00 hod. Prihlásiť sa môžete pri sakristii v pondelky po adorácii do 06.08.2018 spolu s uhradením poplatku. Cena 55,- € / zahŕňa prepravu, 1x nocľah, 1x raňajky. Kontakt : 0918 756 488.

 

Pochod „Hrdí na rodinu“

V sobotu 14. júla 2018 o 14:30 hod. sa v Bratislave na Hodžovom námestí pred Prezidentským palácom smerom na námestie Slobody začne pochod Hrdí na rodinu. Cieľom pochodu je ukázať, že otec a mama sú pre deti to najlepšie.  Program pre deti je pripravený. Viac informácií je na stránke www.hrdinarodinu.sk.

Relikvie sv. Margity Antiochijskej v Kopčanoch

V dňoch od 14. júla do 22. júla 2018 sa bude konať Medzinárodná púť s ostatkami sv. Margity Antiochijskej z Olomouca do Marcheggu. V piatok 20. júla 2018 sa púť zastaví v starobylom románskom kostole sv. Margity v Kopčanoch. Program tohto zastavenia má názov „Ochrana života a pokušenie moci a bohatstva“ a začne sa slávnostným príchodom relikvií o 14.45. hod. a gréckokatolíckou liturgiou o 15.00 hod.

LAB-oratórium – prosba o sponzoring

Blíži sa detský farský tábor LAB-oratórium. Pripravujeme pre deti bohatý program. Ďakujeme tým, ktorí nás už podporili a potešíme sa každej finančnej podpore, buď osobne alebo na účet farnosti s poznámkou „Laboratorium“. Nech Vás Boh odmení! Ešte máme pár voľných miest, ak by sa ešte niekto chcel prihlásiť, najmä chlapci!