Nový výpomocný duchovný – vdp. Juraj Drobný

Od 1. júla 2018 o. arcibiskup vymenoval za nového výpomocného duchovného našej farnosti vdp. Juraja Drobného, dramaturga TV Lux. Rozlúčili sme sa zároveň s vdp. Martinom Kramarom, hovorcom KBS, ktorý bol vymenovaný za rektora kostola Nasvätejšej Trojice v bratislavskom Podhradí (známy aj ako Zuckermandel). O. Martinovi ďakujeme srdečne za jeho službu vo farnosti a o. Jurajovi želáme, aby sa u nás cítil ako doma.