Farské oznamy (15. júl 2018, 15. cezročná nedeľa)

 

Liturgický kalendár

Úmysly

Nedeľa

15.7.

15. CEZROČNÁ NEDEĽA 7.30 + rodičia a brat a + členovia rodín
9.00 JV za farníkov
18.00 + rodičia Jozef a Anna, rodičia z oboch strán a sestra Danka

Pondelok

16.7.

Preblahosl. P. Márie Karmelskej, ľub. spom.      
18.00 za zdravie a Božiu pomoc pre švagrinú Máriu a rodičov
Utorok

17.7.

Sv. Andreja Svorada a Benedikta, pustovníkov, sp. 7.00 JV za zdravie a Božiu pomoc pre švagrinú Máriu a rodičov
     
Streda

18.7.

       
18.00 + Mária a rodičia
Štvrtok

19.7.

       
18.00 JV za zdravie a Božiu pomoc pre rodinu a za obrátenie syna

Piatok

20.7.

       
18.00 za zdravie a Božiu pomoc pre rodinu

Sobota

21.7.

  7.30 za duševné a telesné zdravie brata Jána
     

Nedeľa

22.7.

16. CEZROČNÁ NEDEĽA 7.30 JV + manžel Ján a rodičia
9.00 za farníkov
18.00 JV za požehnanie a Božiu pomoc pre rodinu

Iniciálky: JV – o. Juraj Vittek, AŠ – o. Andrej Šottník, JD – vdp. Juraj Drobný

 

Ideme na blahorečenie Anny Kolesárovej

Pozývame Vás na púť 31.08. – 01.09.2018 do Košíc na blahorečenie Anky Kolesárovej  –  mučeníčky čistoty. 31. 08. 2018 ráno 6.30 hod. odchod od kostola Svätej rodiny v Petržalke. Pôjdeme po trase Bratislava, Staré Hory, Levoča, Košice. 01.09.2018 blahorečenie Anky Kolesárovej predpokladaný príchod do BA 21.00 hod. Prihlásiť sa môžete pri sakristii v pondelky po adorácii do 06.08.2018 spolu s uhradením poplatku. Cena 55,- € / zahŕňa prepravu, 1x nocľah, 1x raňajky. Kontakt : 0918 756 488.