Farské oznamy (29. júla 2018, 17. cezročná nedeľa)

 

Liturgický kalendár

Úmysly

Nedeľa

29.7.

17. CEZROČNÁ NEDEĽA 7.30 + rodičia Apolónia, František, deti Jozefína, Anton, nevesta Alžbeta a pravnučka Ilonka
9.00 JD za farníkov
18.00 JD + Anna, Ugnác, Alexander, Jozef a starí rodičia

Pondelok

30.7.

Bl. Zdenky Schelingovej, panny a mučenice, ľ. sp.      
18.00 za zdravie a Božiu pomoc pre dcéru
Utorok

31.7.

Sv. Ignáca z Loyoly, kňaza, spomienka 7.00 + rodičia Jozefína a Albín a brat Milan
     
Streda

1.8.

Sv. Alfonza M. de‘ Liguori, biskupa a uč. Cirkvi, spom.      
18.00 + manžel a otec Jaroslav
Štvrtok

2.8.

       
18.00 + rodičia Jaroslav a Františka, sestra Jarmilka a brat Miroslav

Piatok

3.8.

       
18.00 + rodičia František a Mária, Ján a Margita a Oľga

Sobota

4.8.

Sv. Jána Mária Vianneya, kňaza, spomienka 8.00 JD za Ružencové bratstvo
     

Nedeľa

5.8.

18. CEZROČNÁ NEDEĽA 7.30 JD + rodičia Štefan a Tereza
9.00 DD za farníkov
18.00 + babka Júlia, rodičia a brat Ján

Iniciálky: JV – o. Juraj Vittek, AŠ – o. Andrej Šottník, JD – vdp. Juraj Drobný, DD – vdp. Daniel Dian

 

Prvopiatkové spovedanie

Tento týždeň budeme spovedať k prvému piatku od 17.00h, príp. podľa potreby počas omší (okrem utorka).

Stretnutie ružencového bratstva

RB oznamuje, že v sobotu 7. júla 2018 o 7.30h bude stretnutie členov ružencového bratstva. Začne sa modlitbou sv. ruženca o 7.30h a po ňom o 8.00h bude svätá omša.

Ideme na blahorečenie Anny Kolesárovej (?)

V dňoch 31. augusta až 1. septembra plánujeme ísť do Košíc na blahorečenie Anky Kolesárovej  –  mučeníčky čistoty. Ubytovanie je vybavené veľmi výhodné, dá sa odtiaľ kúsok pešo prejsť na štadión, na ktorom bude blahorečenie. Do 31. júla je potrebné zaregistrovať celú skupinu, inak už nebude možnosť získať vstupenky a miestenky na štadión. Zatiaľ je však málo prihlásených na to, aby sa oplatila cesta autobusom. Do zajtra je ešte možnosť prihlásiť sa buuď na telefónnom čísle uvedenom na oznamoch, alebo osobne v pondelok po adorácii pri sakristii. Hrozí totiž, že pre malý záujem budeme musieť púť zrušiť. Bola by to tak trocha hanba na farnosť, kde prebehli dve blahorečenia.

Kontakt : 0918 756 488.

Porciunkula

V dňoch 31. 7. – 2. 8. 2018 bratia františkáni v Bratislave pozývajú na slávenie Porciunkuly – sviatku Panny Márie, Kráľovnej anjelov. Tento rok bude mať tento sviatok podobu duchovnej prípravy a pozvania Bratislavčanov na blahorečenie Anky Kolesárovej s hosťom – otcom Pavlom Hudákom. Viac informácii je na plagáte a webe www.frantiskani.sk.

Púť k Madone Žitného Ostrova

Dominikáni z Dunajskej Lužnej nás srdečne pozývajú na púť k Madone Žitného Ostrova. Program púte od pondelka 13. augusta do nedele 19, augusta nájdete na plagáte.

LAB-oratórium

Dnes odchádzajú naše deti s o. Jurajom na farský tábor LAB-oratórium. Prosíme, aby ste ich sprevádzali svojimi modlitbami.