Farské oznamy (5. augusta 2018, 18. cezročná nedeľa)

Liturgický kalendár

Úmysly

Nedeľa

5.8.

18. CEZROČNÁ NEDEĽA 7.30 JD + rodičia Štefan a Tereza
9.00 DD za farníkov
18.00 + babka Júlia, rodičia a brat Ján

Pondelok

6.8.

Premenenie Pána, sviatok  
18.00 za zdravie a Božiu pomoc pre rodinu
Utorok

7.8.

  7.00 za zdravie a Božie požehnanie pre rodinu
 
Streda

8.8.

Sv. Dominika, kňaza, spomienka  
18.00 JD za udravenie a požehnanie manýelstva dcéry a syna
Štvrtok

9.8.

Sv. Terézie Benedikty od Kríža, panny a mučenice, patrónky Európy, sviatok  
18.00 JD + Konštantín a Alžbeta

Piatok

10.8.

Sv. Vavrinca, diakona a mučeníka, sviatok  
18.00 na úmysel

Sobota

11.8.

Sv. Kláry, panny, spomienka 7.30 za zdravie a Božiu pomoc pre rodinu a poďakovanie za 45 rokov manželstva
   

Nedeľa

5.8.

19. CEZROČNÁ NEDEĽA 7.30 poďakovanie za dar života a za Božiu pomoc pre rodinu
9.00 za farníkov
18.00 JV za zdravie a Božiu pomoc pre rodinu

Iniciálky: JV – o. Juraj Vittek, AŠ – o. Andrej Šottník, JD – vdp. Juraj Drobný, DD – vdp. Daniel Dian

 

 

Tábor rodín

Dnes sa končí farský detský tábor LAB-oratórium, všetkým, ktorí sa za tábor modlili a ho podporili, ďakujeme. V tomto týždni budeme zase striedavo na tábore rodín.