Farské oznamy (12. august 2018, po 19. cezročnej nedeli)

 

Liturgický kalendár

Úmysly

Nedeľa

12.8.

19. CEZROČNÁ NEDEĽA 7.30 poďakovanie za dar života a za Božiu pomoc pre rodinu
9.00 za farníkov
18.00 JV za zdravie a Božiu pomoc pre rodinu

Pondelok

13.8.

       
18.00   za zdravie a Božie požehnanie pre dcéry s rodinami

Utorok

14.8.

Sv. Maximiliána Máriu Kolbeho, kňaza a mučeníka 7.00   + Ján a súrodenci
     
Streda

15.8.

Nanebovzatie Panny Márie, slávnosť 7.00   za farníkov
18.00   za obrátenie a Božiu pomoc pre rodinu
Štvrtok

16.8.

Sv. Štefana Uhorského, ľub. spom.      
18.00   + rodičia Jozef a Štefánia a starí rodičia z oboch strán

Piatok

17.8.

       
18.00   + Ján a Mária a Stanislav

Sobota

18.8.

  7.30   + Tibor a Dušan
     

Nedeľa

19.8.

20. CEZROČNÁ NEDEĽA 7.30   + Pavol, Ján a Ondrík
9.00   za farníkov
18.00   + Pavol a Rozália

Iniciálky: JV – o. Juraj Vittek, AŠ – o. Andrej Šottník, JD – vdp. Juraj Drobný

 

 

Prikázaný sviatok

V stredu je prikázaný sviatok Nanebovzatia Panny Márie. Znamená to, že máme povinnosť zúčastniť sa na sv. omši. Sv. omše budú v stredu ráno o 7.00 a večer o 18.00.