Farské oznamy (19. augusta 2018, 20. cezročná nedeľa)

 

Liturgický kalendár

Úmysly

Nedeľa

19.8.

20. CEZROČNÁ NEDEĽA 7.30 + Pavol, Ján a Ondrík
9.00 JV za farníkov
18.00 + Pavol a Rozália

Pondelok

20.8.

Sv. Bernarda, opáta a učiteľa Cirkvi, spom.      
18.00 + manžel Ján a rodičia Ján a Júlia

Utorok

21.8.

Sv. Pia X., pápeža, spomienka 7.00 + rodičia z oboch strán a ostatní príbuzní
     
Streda

22.8.

Panny Márie Kráľovnej      
18.00   + Matúš a Mária
Štvrtok

23.8.

       
18.00   za najbližších zosnulých

Piatok

24.8.

Sv. Bartolomeja, apoštola, sviatok      
18.00   + rodičia Július a Františka a starí rodičia

Sobota

25.8.

  7.30   + Alžbeta a jej rodičia
     

Nedeľa

26.8.

21. CEZROČNÁ NEDEĽA 7.30   + Ján a Emília
9.00   za farníkov
18.00   + Róbert a rodičia

Iniciálky: JV – o. Juraj Vittek, AŠ – o. Andrej Šottník, JD – vdp. Juraj Drobný

 

Konferencia o odpustení a zmierení v rodine

Dňa 18. septembra 2018 sa v Aule Benedikta XVI. Kňazského seminára sv. Cyrila a Metoda v Bratislave uskutoční konferencia na tému: „Odpustenie a zmierenie ako prevencia rozpadu rodiny.“ Jej organizátormi sú Konferencia biskupov Slovenska, Úsmev ako dar a Asociácia rodinných sudcov. Bližšie informácie o podujatí a link na registráciu sa nachádza na https://konferencie.kbs.sk/obsah/sekcia/h/aktualne

 

Detský časopis Rebrík

Aj v školskom roku 2018/2019 vychádza katolícky časopis Rebrík, ktorý vydáva eRko – Hnutie kresťanských spoločenstiev detí. Je to jediný katolícky časopis pre mladších žiakov na Slovensku. Časopis poskytuje čitateľom kvalitné a zaujímavé texty, materiály na podporu čítania s porozumením a svojím obsahom pomáha deťom osvojovať si kresťanský životný štýl. Je vhodný aj ako súčasť prípravy detí na prvé sväté prijímanie. Rebrík môžete objednať svojim deťom alebo vnúčatám prostredníctvom internetovej stránky www.rebrik.skalebo na telefónnom čísle 02/20 44 52 53.

 

Katechéza

V stredu po sv. omši budemať skupina o. Andreja katechézu pre dospelých.

 

Blahorečenie

Všetkým, ktorí sa rozhodli ísť na blahorečenie Anky Kolesárovej, dávame do pozornosti informácie, ktoré nám boli zaslané z Košickej arcidiecézy. Nájdete ich na plagátikoch na nástenke.