Farské oznamy (2. septembra 2018, 22. cezročná nedeľa)

 

Liturgický kalendár

Úmysly

Nedeľa

2.9.

22. CEZROČNÁ NEDEĽA 7.30 rodičia
9.00 AZ + Angela, Vincent, Margaréta, Marián, Karol a Alexandra
10.30 JV za farníkov
18.00 JD za zdravie a Božiu pomoc pre rodinu

Pondelok

3.9.

Sv. Gregora Veľkého, pápeža a učiteľa Cirkvi, sp. 7.00 JV za Božiu pomoc pre Roberta s rodinou
18.00 + manžel Jozef, rodičia a starí rodičia

Utorok

4.9.

  7.00 za milosť pravej viery pre deti
18.00 JV + manžel Ján a rodičia
Streda

5.9.

  7.00 JV + členovia rodiny a za duše v očistci
18.00 + manžel Oto, Adela a Franta
Štvrtok

6.9.

  7.00 za Božie požehnanie pre manžela Janka
18.00 JV + Ludvig a rodičia

Piatok

7.9.

Sv. Marka Križina, Melichera Grodzieckeho a Štefana Pongrácza, kňazov a mučeníkov 7.00 za Božiu pomoc pre Karin a Oľgu
18.00 JV + rodičia Magdaléna a Otto a brat Jozef

Sobota

8.9.

Narodenie Panny Márie, sviatok 7.30 za požehnanie pre rodiny
     

Nedeľa

9.9.

23. CEZROČNÁ NEDEĽA 7.30 + Maxim, Enzo a Manuel
9.00 JV + rodičia, bratia Ján a Miroslav a starí rodičia
10.30 za farníkov
18.00 JD + Marian

Iniciálky: JV – o. Juraj Vittek, AŠ – o. Andrej Šottník, JD – vdp. Juraj Drobný, AZ – vdp. Anton Ziolkovsky

 

 

 

Zmena sv. omší a úradných hodín

Od dnešnej nedele budú sv. omše opäť bývať tak, ako počas školského roka. Znamená to, že  v nedeľu bude sv.omša aj o 10.30 a v týždni od pondelka do piatku budú sv. omše ráno o 7.00 a večer o 18.00. V sobotu, ako obvykle, o 7.30. Podobne aj úradné hodiny budú opäť v pondelok, stredu a piatok, a to v čase od 16.00 do 17.00.

Katechézy

  1. Andrej i o. Juraj budú od septembra mávať katechézy pre dospelých v utorok po sv. omši. O. Andrej bude pokračovať vysvetľovaním desatora a morálneho života, o. Juraj bude pokračovať 4.knihou katechizmu a prehlbovaním princípov duchovného života a modlitby.

Stretnutie klubu kresťanských seniorov

V pondelok 3. septembra o 15.30h bude v Pastoračnom centre stretnutie Klubu kresťanských seniorov. Program a pozvánka sú na nástenke pri vchode do kostola. Ste srdečne pozvaní.

Púť seniorov

Združenie kresťanských seniorov Vás srdečne pozýva na púť do Šaštína, ktorá sa uskutoční v stredu 12. septembra 2018. Program púte s kontaktnými údajmi nájdete na výveske pri vchode do kostola.

Lectio Divina

Aj v tomto školskom roku sa budú konať modlitbové stretnutia spôsobom Lectio divina v Katedrále sv. Martina v Bratislave každú prvú stredu v mesiaci o 20.00 hod., ktoré bude viesť bratislavský arcibiskup Mons. Stanislav Zvolenský. Téma tohto ročníka má názov „Podoby modlitieb vo Svätom písme” a najbližšie stretnutie, ktoré sa bude konať v stredu 5. septembra, má názov „Pane, daj mi dnes šťastie” (Gn 24, 12-14). Bližšie informácie nájdete na plagátiku na nástenke.

Stretnutie zástupcov biskupských konferencií

V dňoch 6.-7. septembra 2018 sa v Bratislave uskutoční stretnutie zástupcov biskupských konferencií Strednej a Východnej Európy. V rámci tohto podujatia budú zídení otcovia biskupi vo štvrtok 6. septembra 2018 o 17.30 hod. v Katedrále sv. Martina sláviť svätú omšu v latinskom jazyku, na ktorú sú pozvaní všetci veriaci.